Farmakogenetik ve Mani

Bipolar bozukluk, birbirini izleyen depresyon ve mani dönemleri ile tanımlanır. Tedavide ilk adım olarak bir duygu durum düzenleyicisi olan lityum kullanılır. Lityum tedavisine verilen cevap yüzde yüz değildir. Fakat cevabı öngörecek etmenleri değerlendirmede yarar vardır. Böylece hasta gereksiz yan etkilerden korunabilir.

Genetiğin, lityum tedavisine verilen cevap ile ilişkisi bulunmuştur. Uluslararası Lityum Genetik Birliği (International Consortium on Lithium Genetics – ConLiGen) lityum tedavisinin etkinliği üzerine yapılan en büyük çalışmayı yayınladı. Buna göre iki adet kodlanmamış RNA (IncRNAs) ile lityuma verilen cevap arasında bir ilişki bulunmuştur: AL157359.3 ve AL157359.4. Bu kodlanmamış RNA’ların varlığının lityum tedavisine verilen olumlu cevabı öngördüğü, tekrarlayan çalışmalarla rapor edilmiştir.

Insulin Like Growth Factor 1 (IGF-1) adlı protein ile lityumun işleyişi arasında bir ilişki bulunmuştur. Buna göre IGF-1, lenfoblastoid hücre dizisine dışarıdan bağlanırsa lityuma duyarlılık artmaktadır. Bu da lityum tedavisine olumlu cevap veren ve vermeyen hastaların farkını ortaya koyar.

Farmakogenetik ve mani hakkında yapılan bir çalışmada, CYP2D6 adlı enzimin ilacı metabolize etmedeki rolü araştırılmıştır. Mani döneminde, CYP2D6 enzimlerinin ilacı zayıf bir şekilde metabolize ettiği saptanmıştır.

Araştırmalarda lityuma alternatif yeni ve güvenli tedaviler üzerine de çalışılmıştır. Lityumu taklit eden Ebselen adlı antioksidanın bipolar bozukluğun tedavisinde kullanılabileceği raporlanmıştır.

Çalışmalar gösteriyor ki, bipolar bozuklukta hastanın tedaviden etkin bir sonuç alabilmesi için kişiselleştirilmiş tıbba ihtiyacı vardır. Tükürük testi vb. yollarla genetik biyo-işaretlerin saptanması, hangi SSRI tipi ilacın o kişide işe yarayacağını gösterir. Böylece, daha kısa sürede, olası yan etkilerden kaçınarak tedavi yapılmaktadır. Ayrıca, kişiselleştirilmiş tıp sayesinde hastanın işe yaramadığını düşündüğü ilaçlar yüzünden tekrar tekrar tedaviye başvurmasının önüne geçilir ve tedavi maliyeti düşer.

Yorum yapın

Bu bölümde sadece yorumlarınızı iletin. Sorularınızı Soru Sor bölümünden aktarın.