Psikometrik Testler Nelerdir?

Psikometrik testler bireylerin kişilik özelliklerini (Eysenck, MMPI, Myers-Briggs, Rorschach), duygu durumunu (Beck Depresyon Envanteri), davranışlarını, yeteneklerini, yaratıcılığını, zihinsel kapasitesini (Wechsler, Bayley), zihinsel süreçlerini (WISC), dil ve motor becerilerini ölçmek amacıyla kullanılan araçlardır.

Bu testler kişiye anket, ölçek, envanter, ucu açık-sorular, resim çizme ve benzeri yöntemlerle uygulanır. Bütün psikometri testlerinde standardize edilmiş skor hesaplama sistemi bulunmaktadır.

Neden psikometrik testler kullanılır, yararları nelerdir?

Günümüzde uzmanlar psikometri testlerini okullarda, iş başvurularında, psikolojik ve psikiyatrik tedavi merkezlerinde ve benzeri kurumlarda uygulamaktadırlar.

Özellikle psikiyatri ve klinik psikoloji alanındaki uzmanlar bu testleri danışanların bir dış veya içsel durum tarafından ne kadar etkilendiğini ve bulunduğu duygu durumun ya da tutumun derecesini belirlemek amacıyla kullanır. Klinik çerçevede kullanılan bu testler davranış bozukluğu bulunan kişilerle veya sanıklarla çalışırken kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu testler genel olarak terapiden önce uygulanarak, terapinin temeli olarak yer alır ve uygulanacak tedavinin şeklini de belirlemektedir.

Klinik alanda kullanılan psikometri testleri iki ayrı gruba ayrılır:

Danışanın kişiliği, tutum ve davranışlarını anlamaya yönelik geliştirilen testler genelde ucu-açık sorulardan oluşmaktadır, ayni zamanda da doğru ya da yanlış cevabi yoktur.
Beceri ve kapasite ölçen testler ucu-kapalı, çoktan seçme özelliği taşıyan sorulardan oluşur ve doğru cevabi bulunur.

Psikometri testlerin genel geçerliliği ve güvenirliliği

Psikometrik testlerin genel geçerliliği ve güvenirliliğini doğrulamak, ölçmekte olduğu şeyi gerçekten ölçüp ölçmediğini belirlemek için gereklidir. Bunun yanı sıra danışanlardan edinilen verileri analize etmek ve genel geçerliliği sağlayabilmek için psikometrik testlere standardizasyon getirilir.

Psikometrik testlerin güvenirliliği bir ölçeğin tutarlılığından ve danışanlardan elde edilen skorların güvenilirlik derecesinden bahseder. Bir başka deyişle, bir ölçek, ölçüm sırasında ayni koşulların sağlandığını varsayarak, farklı kişilerden ne kadar çok benzer sonuç elde ederse güvenirliliği o kadar artmaktadır.

Testlerin güvenirliliğini ölçmek için bir takım farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlar: Test-tekrar test güvenilirliği, İçsel tutarlılık güvenilirliği, Yarıya-bölüm güvenilirliği ve değerleyici arası güvenilirlik yöntemleridir.

13.02.2014'ten beri Facebook'tayız.

Yorum yapın

Bu bölümde sadece yorumlarınızı iletin. Sorularınızı Soru Sor bölümünden aktarın.