Sanat ve Psikiyatri

Yalnızca geçmişe sarılmak veya yalnızca geleceğe bakmak: Neden ‘şimdi’?

Mevcut dünyayla kurduğumuz ilişkilerde bir ilk adım noktası, bir başlangıç yeri tayini olarak hangi zamansallık kipinin merkezi derece belirleyici gücü olan bir konumda olacağı konusu da, insan için zaman zaman cevap verilmesi zor olan bir ana soru olarak ortada durmaktadır. İnsan hiç geçmişi düşünmemeli mi ya da tersi olarak insan gelecek üzerine planlar yapmamalı mı?

İlerleme ve Gelişim Nedir?

İlerleme, gelişim ve değişim kavramları gündelik yaşamımızın da bir parçası haline gelmiştir. “İlerlemeli, değişmeli, gelişmeli” gibi şeyleri gün aşırı duyarız neredeyse. Ancak nedir bunlar? İlerleme kavramı ve onun etrafındaki tartışmaların kökenin tarihi hemen hemen aynı gibidir denilebilir.

Bilinç ve Bilinçli Olmak Nedir?

Bilinç kavramı belki de gündelik hayatımızda en sık kullandığımız birkaç kavramdan biridir. Bugün artık psikolojinin (ve psikiyatrinin) asli bir kavramı olmakla birlikte, aynı zamanda felsefenin bir alt dalı olan epistemoloji için de önemli bir kavramdır bilinç.

Akıl ve Anlama Yetisi İlişkisi

Modern felsefenin başlangıç figürleri arasında gösterilmekte olan Descartes’ın ünlü “cogito ergo sum / düşünüyorum, o halde varım”ıyla birlikte akılsal olanın üstünlüğü ve belirleyiciliği etrafındaki araştırmalar yoğunlaşmıştır.

Akıl ve Ahlak ilişkisi

Akıl ve ahlak arasında olduğu iddia edilen ya da olması umulan ilişki çok eski tarihlerden itibaren insanların üzerine düşündüğü, bu kadim soruna çeşitli yanıtlar verme çabalarına giriştiği bir konudur. Akıl denilen özelliğin nasıl bir yapısı olduğu, nasıl kullanıldığı; ahlakın ne olduğu, nasıl oluştuğu gibi konular yüzlerce ve hatta binlerce yıldır cevapları aranmakta olan sorulardır.

Frankenstein’a Psikanalitik Bir Bakış

19. yüzyılda yazılmış olan ve gotik romanın farklı örneklerinden biri sayılan Frankenstein insan ruhunun karanlık tarafıyla yakından ilgili bir roman. Romanda dönemin hakim söylemleri hakkında olduğu kadar evrensel insanlık halleriyle ilgili de çok şey bulmak mümkün. Ezilmişliğin ve dışlanmışlığın en tekinsiz halleri bütün açıklığıyla sergilenmiş gibidir. Hikaye 18. Yüzyıl Avrupası’nda geçer.