alt bölge ağrısı

Kadınlarda görülen pelvik ağrının psikiyatrik yönleri

Süreğen pelvik ağrı (alt bölge ağrısı) sık görülen, kadınların günlük hayatlarını ve genel anlamda kendilerini sağlıklı ve iyi hissetmelerini olumsuz yönde etkileyen bir sendromdur.