alzheimer

Demans ve TMS

Transkranyal Manyetik Uyarım (TMS) beyin işlevlerini değiştirebilen girişimsel olmayan bir yöntemdir. Birçok psikiyatrik bozuklukta terapötik amaçlı kullanılmaktadır. TMS klinik etkisinin yanı sıra kognitif performansı artırıcı bir etkiye de sahiptir.

Alzheimer erken tanısı için önerilen testler

Alzheimer hastalığının erken tanısı için aşağıdaki testlerin yapılması önerilmektedir:

Bunama hakkında ayrıntılı bilgi

Bunama (demans) nedir? Bunama tek bir hastalık olarak değerlendirilmemelidir. Esasen, bunama kişinin entelektüel ve toplumsal yeteneklerinde bozulmaya yol açacak düzeydeki bir çok farklı bulguya karşılık gelen nöropsikiyatrik bir kavramdır. Tanım gereği, bu bulgular kişide gündelik işlevlerin yerine getirilmesini bozacak ciddiyette olmalıdır. Bunamaya ait semptom ve bulgular bir çok hastalık nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Yıllar içinde şiddetlenerek kişide bir çok yetinin kaybına yol açan bunama türleri içinde en yaygın görüleni Alzheimer hastalığı denilen durumdur.