antidepresanlar

Obeziteye yol açan psikiyatrik ilaçlar

Ruhsal bozukluk tanı ve tedavi seçeneklerinin artması ile birlikte kilo alımı önemli bir problem olarak baş göstermektedir.

Trisiklik antidepresanlar hangileridir?

Trisiklik antidepresanlar, genellikle tedaviye başlanmasında 2-3 hafta içerisinde etkili olarak önceki yıllarda tedavisiz kalan birçok psikiyatrik tablonun iyileştirilmesini sağlamışlardır.

Antidepresan ilaçlar

Antidepresan depresyon semptomlarının giderilmesi amacıyla kullanılan ilaçlardır. İlk örnekleri 1950’lerde geliştirilen bu ilaçlar yaklaşık 50 yıldan beri yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Takıntı hastalığı hakkında her şey (obsesif kompülsif bozukluk)

Prof. Dr. Kemal Arıkan Takıntı hastalığı nedir? Bazı takıntı ve zorlantı tipleri Teşhis nasıl konulur? Takıntı-zorlantı hastalığının sebepleri nelerdir? Tedavi seçenekleri nelerdir? İlaçlar Psikoterapi Hasta Yakınlarına Öneriler Takıntı hastalığı nedir?