beyindeki değişmeler

Psikiyatride objektif ölçümler var mıdır?

“Psikiyatride objektif ölçümler var mıdır?” sorusu yüzyıllardır cevabı aranan önemli konulardan bir tanesidir.