bilişsel işlev bozuklukları

Obezite ve psikiyatri

Obezite birçok açıdan psikiyatrik özellik taşır. Bunlardan birisi de bilişsel işlevlere etkisidir. Bilindiği gibi obezite Tip II diyabete yatkınlık yaratır. Burada insüline direnç vardır.