bipolar

Bipolar Tedavisi ve Yaratıcılığa Etkisi

Her ne kadar küresel bir tanımı olmasa da, yaratıcılık “tipik olmayan bağlantıları görme isteği/yatkınlığı” olarak açıklanmaktadır. Yaratıcılığa dair ölçekler “farklı düşünme” becerisini, geniş, analitik, mantıklı çözümler bulma ve içgörü alt ölçekleri ile yaratıcılığın seviyesini belirler.

Farmakogenetik ve Mani

Bipolar bozukluk, birbirini izleyen depresyon ve mani dönemleri ile tanımlanır. Tedavide ilk adım olarak bir duygu durum düzenleyicisi olan lityum kullanılır. Lityum tedavisine verilen cevap yüzde yüz değildir. Fakat cevabı öngörecek etmenleri değerlendirmede yarar vardır. Böylece hasta gereksiz yan etkilerden korunabilir.

Obeziteye yol açan psikiyatrik ilaçlar

Ruhsal bozukluk tanı ve tedavi seçeneklerinin artması ile birlikte kilo alımı önemli bir problem olarak baş göstermektedir.