bipolar bozukluğun tedavisi

Bipolar bozukluğun tedavisi

Bipolar bozukluk kişinin mizacında olağan olmayan değişikliklerle belirli, kalıtımsal yönü belirgin bir ruhsal hastalıktır.