bulantı

Somatizasyon bozukluğu

Fiziksel ve laboratuar incelemeleri sonucunda uygun bir şekilde açıklanamayan bir çok somatik semptomla karakterizedir. Önceki adı histeridir.