bunama nedir

Demansda (bunamada) EEG

Demansda yani bunamada geriye dönüş oldukça zor olduğu için önemli olan hastalığın ilerlemesini durdurabilmek için erken teşhis edilmesidir.

Psikiyatride tanı ve tedavi

Psikiyatride tanı soyut bir durum gibi görünür ve salt klinik verilere dayanarak bir teşhise gidildiği düşünülebilir. Fakat günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle objektif bir takım tanı yöntemleriyle sonuca ulaşılabilmektedir. Özellikle EEG yöntemi ile psikiyatride çok önemli aşamalar kaydedilmiştir.