davranış envanterleri

Nöropsikolojik Değerlendirme – I

Nöropsikolojik değerlendirme, idrak etme ve davranışlar arasındaki ilişkiyi açıklar. Nöropsikolojik testler aracılığıyla zihinsel beceriler ölçülür; dikkat, hafıza, hesap yapma, dil becerileri, planlama, soyutlama, yargılama, vb. Sıklıkla, geriatri hastalarına uygulanmaktadır.