demans

Demans ve TMS

Transkranyal manyetik uyarım (TMS) beyin işlevlerini değiştirebilen girişimsel olmayan bir yöntemdir. Birçok psikiyatrik bozuklukta terapötik amaçlı kullanılmaktadır. TMS klinik etkisinin yanı sıra kognitif performansı artırıcı bir etkiye de sahiptir.

Bunama hakkında ayrıntılı bilgi

Prof. Dr. Kemal Arıkan 

Demansda (bunamada) EEG

Demansda yani bunamada geriye dönüş oldukça zor olduğu için önemli olan hastalığın ilerlemesini durdurabilmek için erken teşhis edilmesidir.

Demans (bunama) nedir?

Demans ya da halk arasında bilinen adıyla bunama hastalığı ciddi bir toplum sağlığı sorunudur.