diyabet

Obezite ve psikiyatri

Obezite birçok açıdan psikiyatrik özellik taşır. Bunlardan birisi de bilişsel işlevlere etkisidir. Bilindiği gibi obezite Tip II diyabete yatkınlık yaratır. Burada insüline direnç vardır.

Diyabet ve psikiyatri

Diyabet hastalarında depresyon, yaygın anksiyete, yeme bozuklukları, şizofreni, demans ve cinsel işlev bozuklukları sık görülüyor.