Diyabet ve Psikiyatri

Diyabet ve psikiyatri

Diyabet hastalarında depresyon, yaygın anksiyete, yeme bozuklukları, şizofreni, demans ve cinsel işlev bozuklukları sık görülüyor.