farmakogenetik

Farmakogenetik ve Mani

Bipolar bozukluk, birbirini izleyen depresyon ve mani dönemleri ile tanımlanır. Tedavide ilk adım olarak bir duygu durum düzenleyicisi olan lityum kullanılır. Lityum tedavisine verilen cevap yüzde yüz değildir. Fakat cevabı öngörecek etmenleri değerlendirmede yarar vardır. Böylece hasta gereksiz yan etkilerden korunabilir.

Farmakogenetik ve Obsesif Kompülsif Bozukluk

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), diğer adıyla Takıntı Zorlantı Bozukluğu hastanın günlük yaşamını işgal eden bir hastalıktır.

Farmakogenetik ve Depresyon

Majör Depresif Bozukluğun tedavisinde antidepresanların etkinliği ve yan etkileri hakkında tartışmalar devam ederken, tedavi süresini, maliyetini ve başarısız tedavi girişimlerini azaltacak yöntemler üzerine çalışılmaktadır.

Farmakogenetik Nedir?

Klinik psikiyatri uygulamalarında kişilerarası farklılıklar görülmesi ciddi problemlere yol açmaktadır. Verilen standart bir ilaç dozu, bir kısım hasta için yetersizken, başka bir kısım hasta için ciddi olumsuz etkiler yaratabilir. İki tip hasta için de, uygun ilaç ve miktarı bulabilmek için farklı tedaviler arasında denemeler yapmak gerekir.