frontotemporal

Bunama hakkında ayrıntılı bilgi

Bunama (demans) nedir? Bunama tek bir hastalık olarak değerlendirilmemelidir. Esasen, bunama kişinin entelektüel ve toplumsal yeteneklerinde bozulmaya yol açacak düzeydeki bir çok farklı bulguya karşılık gelen nöropsikiyatrik bir kavramdır. Tanım gereği, bu bulgular kişide gündelik işlevlerin yerine getirilmesini bozacak ciddiyette olmalıdır. Bunamaya ait semptom ve bulgular bir çok hastalık nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Yıllar içinde şiddetlenerek kişide bir çok yetinin kaybına yol açan bunama türleri içinde en yaygın görüleni Alzheimer hastalığı denilen durumdur.