kanser

Kanser ve psikiyatri

Kanser hastalarının yaşadığı psikolojik sorunlar nelerdir? Bu psikolojik sorunlar karşısında ne tür davranışlar geliştirmeleri gerekir? (5 Nisan 2016 Habertürk TV Teke Tek programı)

Stres kansere neden olabilir mi?

Gündelik hayatın zorlantılarının hemen her zaman beyinde bir karşılığı bulunur. Kötü bir olay yaşadığımızda kendimizi kötü hissettiğimiz gibi, buna paralel olarak beynin belirli bölgelerinin aktivitelerinin geçici ya da kalıcı olarak işlevlerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Bunun bedensel karşılıkları tansiyon, nabız, vücut sıcaklığı değişikliklerinin yanı sıra sempatik sistemin ve stres hormonları denilen kortizol gibi hormonların kanda ve dokularda artışıdır. Buna bağışıklık sistemine has bazı değişiklikler de eşlik etmektedir.

Kanser tedavisi ve yol açtığı psikiyatrik sorunlar

Kemoterapötiklerin saç dökülmesi başta olmak üzere yol açtığı yan etkiler ciddi psikolojik sorunlara sebep olabilmektedir. Hastanın önceden bilgilendirilmesi, ortaya çıkacak sorunların mekanizmalarının açıklanması ve geri dönüşüm olasılığı ve süresi hakkında tartışılması ortaya çıkacak psikolojik sorunları en aza indirmektedir.

Kanser ve psikoterapi

Psikoterapilerde genel amaç hastanın öz saygısını korumaya çalışmaktır. Bu sağlandığı takdirde stresin başa çıkılır düzeye indirilmesi ve kendilik imajının korunması da mümkün olabilmektedir. Sonuçta hastanın kontrol algısı yükselmekte ve anksiyetesi azalmaktadır.

Kanser hastasında psikiyatrik bulgular

Kanser hastalarında %20-45 oranında depresyona, %15-75 oranında deliryuma rastlanmaktadır. Bunların yanı sıra akut stres bozukluğu, tıbbi duruma bağlı anksiyete bozukluğu, post travmatik stres bozukluğu ve panik bozukluk da sıkça rapor edilenler arasındadır.

Kanser hastasının psikolojisi

Kanser hastasının temel kaygıları ölüm korkusu, başkalarına bağımlı kalmak, yetersizlik ve sosyal ilişkilerin kesintiye uğraması olarak özetlenebilir.