kişilik bozuklukları

Histrionik kişilik bozukluğu

İlgi odağı olmak için insanüstü bir çaba içindedirler. Giyim kuşamlarındaki dikkat çekici renk ve model tercihleriyle, davranışlarındaki baştan çıkarıcı tavırlarıyla, abartılı ifadeleriyle ilgi odağı olmaya çabaladıkları açıktır.

Narsisistik kişilik bozukluğu

“Ayna, ayna; söyle bana benden güzel var mıdır?”

Anti sosyal kişilik bozukluğu nedir?

Anti sosyal kişilik bozukluğu, toplumun en önemli problemlerinden biri olarak karşımızda durmaktadır.

Sınır kişilik bozukluğu nedir?

Sınır kişilik bozukluğu olanlar ciddi bir boşluk hissederler, yalnız kalmaya tahammülleri yoktur. Arkadaş ilişkilerinde yüceltmelerle değersizleştirmeler arasında gidip gelen fırtınalar yaşarlar.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu nedir?

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda bir kişilik örüntüsü söz konusudur. İnsanların yüzlerinde adeta bir maske vardır ve duygularını aktarmazlar. Bunun sonucunda bir acıyı ifade ederken o acının izini yüzlerinde göremezsiniz, sizi sevip sevmediklerini anlayamazsınız. Sonuçta duygularını aktarmada ciddi sorunlar yaşarlar.

Pasif agresif kişilik bozukluğu nedir?

Pasif agresif kişilik bozukluğu insan ilişkilerinde ciddi sorunlara neden olan bir kişilik bozukluğudur.