obezite

Obeziteye yol açan psikiyatrik ilaçlar

Ruhsal bozukluk tanı ve tedavi seçeneklerinin artması ile birlikte kilo alımı önemli bir problem olarak baş göstermektedir.

Obezite ve psikiyatri

Obezite birçok açıdan psikiyatrik özellik taşır. Bunlardan birisi de bilişsel işlevlere etkisidir. Bilindiği gibi obezite Tip II diyabete yatkınlık yaratır. Burada insüline direnç vardır.