obsesif bozukluk hakkında video

Obsesif bozukluk nedir?

Obsesyon, obsesif bozukluk veya halk arasındaki karşılığıyla takıntı hastalığı toplumda çok fazla rastlanan bir rahatsızlıktır.