psikosomatik hastalıklar

Baş ağrısı ve psikiyatri

Baş ağrısı gündelik hayatta en sık karşılaşılan şikayetlerden biridir. Baş ağrısı, gribal bir enfeksiyon benzeri önemsiz bir sebepten kaynaklanabileceği gibi, sonuçları çok ciddi olabilecek başka tıbbi durumlar sebebiyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle baş ağrısını öncelikle sadece bir belirti olarak kabul etmek, öncelikle baş ağrısının başka bir hastalığa ikincil olarak ortaya çıkıp çıkmadığının araştırılması esastır.

Stres kansere neden olabilir mi?

Gündelik hayatın zorlantılarının hemen her zaman beyinde bir karşılığı bulunur. Kötü bir olay yaşadığımızda kendimizi kötü hissettiğimiz gibi, buna paralel olarak beynin belirli bölgelerinin aktivitelerinin geçici ya da kalıcı olarak işlevlerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Bunun bedensel karşılıkları tansiyon, nabız, vücut sıcaklığı değişikliklerinin yanı sıra sempatik sistemin ve stres hormonları denilen kortizol gibi hormonların kanda ve dokularda artışıdır. Buna bağışıklık sistemine has bazı değişiklikler de eşlik etmektedir.

Kadınlarda görülen pelvik ağrının psikiyatrik yönleri

Süreğen pelvik ağrı (alt bölge ağrısı) sık görülen, kadınların günlük hayatlarını ve genel anlamda kendilerini sağlıklı ve iyi hissetmelerini olumsuz yönde etkileyen bir sendromdur.

Ağrı bozukluğu

Ağrı bozukluğu, klinik olarak en belirgin özelliğin ağrı olduğu sendroma verilen addır.

Vücut dismorfik bozukluğu

Vücut dismorfik bozukluğu olanlar, normal veya yaklaşık olarak normal görünüme rağmen görüntülerinin bir kısmının çirkin olduğuna dair öznel bir hisse sahiptirler.

Hipokondriasis

Hipokondriasis, kişinin hastalığa tutulma korkusu veya ciddi bir hastalığa sahip olduğu inancı ile zihninin meşgul olmasıdır.