şizofreni

Duygu Dışavurumu ve Psikiyatrik Hastalıklar

“Duygu dışavurumu” kavramı psikiyatrik hastalığı olanlara karşı gösterilen olumlu veya olumsuz uyarı, müdahale ve duygu durumlarının tümü olarak adlandırılır.

Neden şizofrenide sadece ilaç tedavisi yeterli değildir?

Şizofrenide ilaç tedavisi halüsinasyonlar, hezeyanlar, saldırganlık, ilgi ve istek eksikliği, duygusal küntlük, kişisel bakımda azalma gibi semptomlar üzerine etki eder. Ancak toplumsal ilişkilerle ilgili yakınmalar için destekleyici bir psikososyal müdahale gerekmektedir.

Şizofreni Hastaları ve Aile Desteği

Kelime anlamı “zihin bölünmesi” olan şizofreni, 15-35 yaşları arasında ortaya çıkar ve kişinin dış görünümünde, duygu, düşünce, konuşma ve davranışlarında değişikliklere sebep olur.

Tardif diskineziye çözüm için güçlü bir umut: Valbenazine

Şizofreni başta olmak üzere birçok psikotik hastalıkta kullanılan bazı ilaçların yol açabildiği geç ortaya çıkan hareket bozukluğu (tardif diskinezi) için valbenazine, FDA onayı aldı. Valbenazine bir VMAT2 (veziküler monoamin transporter2 geni) inhibitörüdür. Dopaminin sinaptik aralığa boşalmasını engeller.

Şizofren Hastayı Doktora Götürmek

Şizofren hastaların akrabaları, arkadaşları kısacası yakını olan kişiler genellikle kendilerini ne yapacaklarını bilemedikleri bir durumda bulurlar. Hayal ile gerçeği ayırt edemeyen bu hastaların yaşadığı dünya ile gerçek dünya arasındaki uyuşmazlıklar hastanın kişiler arası ilişkilerini de negatif yönde etkiler. Hastanın yakınları bu süreçte ruhsal olarak yıpranabilir ve hasta ile görüşmeyi bile kesebilirler. Hastaya nasıl yardım edeceklerini bilemezler; hastanın hayatını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu iş ve kalacak yer gibi konularda sıkıntı yaşamasının önüne geçemeyebilirler.

Şizofreni nedir, tedavi yöntemleri nelerdir?

– Şizofreni nedir? – Şizofreniyi nasıl fark ederiz? – Şizofreninin tedavi yöntemleri nelerdir? – Ailenin şizofreni hastalarına yaklaşımı nasıl olmalıdır?