TMS tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve TMS

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) Amerika’da %2 görülme sıklığına sahip nöropsikiyatrik bir bozukluktur.

TMS’in Depresyonda Uygulanması

Depresyondaki işlevsel nörogörüntüleme çalışmaları genellikle sol prefrontal korteks aktivitesinde düşüşe işaret etmektedir. Yüksek frekans TMS tedavisinde beyindeki sol dorsolateral prefrontal korteks (DLPFC) bölgesinin aktivasyonunu artırmak hedeflenir.

TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) Nedir?

Beyin uyarım yöntemleri çok eski çağlardan beri tedavi amaçlı kullanılmaktadır. 18. yy’da İtalyan fizikçi Giovanni Aldini ruhsal hastalıkların sağaltımı amacıyla insan üzerindeki ilk elektriksel uyarım çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 1930’larda ise şok tedavisi olarak adı geçen Elektrokonvulsif Terapi (EKT) yöntemi geliştirilmiştir. EKT’de yüksek voltajlı elektrik kullanılmaktadır; günümüzde uygulanan beyin uyarım yöntemleri ile karıştırılmaması gerekir.