TMS tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve TMS

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) Amerika’da %2 görülme sıklığına sahip nöropsikiyatrik bir bozukluktur.

TMS’in Depresyonda Uygulanması

Majör depresyon duygusal, davranışsal ve kognitif işlev bozukluğu ile karakterize bir duygudurum bozukluğudur. Ailesinde depresyon geçmişi olan bireyler depresyona yakalanma riskine daha fazla sahiptir. Ayrıca inme, kalp krizi, Parkinson hastalığı, kanser ve hormonal hastalıkları olan kişiler depresyon risk grubunda bulunmaktadır.

TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) Nedir?

Beyin uyarım yöntemleri çok eski çağlardan beri tedavi amaçlı kullanılmaktadır. 18. yy’da İtalyan fizikçi Giovanni Aldini ruhsal hastalıkların sağaltımı amacıyla insan üzerindeki ilk elektriksel uyarım çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 1930’larda ise şok tedavisi olarak adı geçen Elektrokonvulsif Terapi (EKT) yöntemi geliştirilmiştir. EKT’de yüksek voltajlı elektrik kullanılmaktadır; günümüzde uygulanan beyin uyarım yöntemleri ile karıştırılmaması gerekir.