AYIN YAYINI

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Transkranial Manyetik Stimülasyon ve Tedaviye Cevabı Öngörmede EEG Kullanımı

Kantitatif EEG (qEEG)'nin tedaviye cevabı öngörme gücü, sağ frontal transkranial manyetik stimülasyon (TMS) tedavisi ile obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) makine öğrenmesi yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya sağ frontal düşük frekans stimülasyon tedavisi almış 50 OKB hastası (35 TMS tedavisine yanıt veren, 15 TMS tedavisine yanıt veremeyen) retrospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalara DSM-IV-TR ve DSM-5 kriterlerine göre OKB tanısı konulmuştur, hastaların tedavi öncesi frekans güçlerine bakılmıştır. TMS tedavisi öncesi EEG'nin tedaviye cevabı öngörme gücünü araştırmak için yapay bir sinir ağı modeli kullanarak makine öğrenme yöntemlerini kullanılmıştır.
Sinem Zeynep Metin, Tugçe Balli Altuglu, Baris Metin, Turker Tekin Erguzel, Selin Yigit, Mehmet Kemal Arıkan, Kasif Nevzat Tarhan. Use of EEG for Predicting Treatment Response to Transcranial Magnetic Stimulation in Obsessive Compulsive Disorder. Clinical EEG and Neuroscience. 2019 August 22.