AYIN YAYINI: QEEG ile İntihar Riski Tespiti

Kantitatif EEG analizi (qEEG), beynin, insan psikolojisiyle ilişkili her türlü alanını değerlendirmek için kullanılabilir. qEEG’nin gamma dalga ritimleri özellikle de tedaviye dirençli depresyonla ve intihar düşüncesiyle ilişkilidir. Bu çalışma, gamma ritmi yüksek olan depresyon hastalarında intihar düşüncesi ve intihar girişiminin yüksek olduğu hipotezine dayanarak, qEEG aracılığıyla depresyonda görülen intihar düşüncesi ve intihar girişiminin nöral korelasyonlarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, 276’sı kadın, toplam 533 hastanın qEEG’leri kaydedildi. Gruplar, intihar düşüncesi yok (n=218), intihar düşüncesi var (n=211), intihar girişimi var (n=74) ve kontrol grubu (n=30) olarak ayrıldı. Sonuçlar, intihar düşüncesi olan grubun diğer gruplara göre F4, Fz, C4, Cz, O2, F8, T5 ve T6 bölgelerinde yüksek-gamma gücünün anlamlı düzeyde fazla olduğunu gösterdi. Gelecekte yapılacak çalışmalar da desteklerse, yüksek gamma ritmi, intiharı öngörmede bir biyo-gösterge olarak kullanılabilecek gibi durmaktadır.
Journal of Affective Disorders Volume 254, 1 July 2019, Pages 1-6