AYIN YAYINI: Kimlik Hırsızı Sendromu (Capgras Sendromu)

Kimlik Hırsızı Sendromu olarak da bilinen Capgras Sendromu (CS) az rastlanan bir psikiyatrik durumdur. Yabancı birisinin bir akraba veya yakın arkadaşı taklit ederek onlardan biriyle yer değiştirdiğine dair hezeyandır. Bu makalede, yabancı birisinin karısı imiş gibi davranıp onunla yer değiştirdiğine ve kendisini kandırdığına dair inanç nedeniyle kliniğimize başvuran 69 yaşında CS’li bir vaka tanımlanmaktadır. MR tetkikinde beyinin ön şakak tarafında küçülme (selektif anterior sol temporal lob atrofisi) görüldü. Kantitatif EEG’de her iki alın ve şakak bölgelerinde (bilateral frontal ve temporal) yavaşlama tespit edildi. Nöropsikolojik testlerde adlandırma, yürütücü işlevler ve uzun süreli hafıza dahil yaygın mental işlev alanlarında bozukluklara rastlandı. Sonuçta, bu bulgulara dayanarak frontotemporal demans tanısı kondu. Böylece bu vaka Capgras Sendromunun klinik olarak frontotemporal demansa eşlik edebileceğini gösterdi.
Cogn Behav Neurol 2019;32:134–138