Ağrı Bozukluğu

Ağrı bozukluğu, klinik olarak en belirgin özelliğin ağrı olduğu sendroma verilen addır.

Başlangıcın zirve yaptığı yaşlar 40 ve 50 yaşlarıdır. Birinci derece akrabalarda görülme sıklığı artmıştır.

Ağrı bir suç ya da günahın kefareti olarak algılanır. Bazen de bastırılmış bir öfke ile ilgili olabilir.

Ağrı inatçıdır çünkü acı çekmeyi hak ettiklerini düşünürler.

Klinik olarak belirgin ağrının varlığını gerektirir. Bazı araştırmacılar kronik ağrının bir depresyon çeşidi olduğunu düşünmektedir.

Ağrı bozukluğu kroniktir.

Analjezikler faydalı olmaz. TCA ve SSRI grubu ilaçlardan yarar görürler. Analitik oryantasyonlu psikoterapinin etkili olduğu düşünülmektedir.