Merkezimiz

AKADEMİK™ Psikiyatri & Psikoterapi Merkezi

Hizmetlerimiz

AKADEMİK Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezinde birçok psikiyatrik sorunun tedavisini hedeflemekteyiz.

Başlıca ilgi alanlarımız:

 • Kaygı Bozuklukları: Panik bozukluk, Fobik bozukluklar, Yaygın kaygı bozukluğu, Sosyal fobi
 • Takıntı Zorlantı Bozuklukları: Obsesif kompulsif bozukluk ve ilişkili durumlar
 • Mizaç Bozuklukları: Depresyon, Manik Depresif Psikoz, Bipolar bozukluklar
 • Psikotik Bozukluklar: Şizofreni ve ilişkili durumlar, Hezeyanlı bozukluk, Paranoya
 • Öfke ve Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Nöropsikiyatri: Alzheimer hastalığı ve diğer bunama nedenleri, yaşlılıkta ve çeşitli nörolojik hastalıklarda ortaya çıkan davranışsal ve ruhsal sorunlar
 • Kanser Psikiyatrisi
 • Yeme Bozuklukları: Anoreksia nervoza, Bulimia nervoza, Tıkınırcasına yeme bozukluğu
 • Tıbbi Duruma Bağlı Psikiyatrik Bozukluklar

Psikiyatrik hastalık ve sorunların tedavisinde başvurduğumuz yöntemler şu şekilde özetlenebilir:

 • TMS ile Psikiyatrik Tedavi (TMS): Elektrofizyolojik tedavi yöntemi olarak TMS kliniğimizde uygulanmaktadır.
 • Temel Tıbbi Yaklaşım: Ruh sağlığında medikal modeli temel alan bu yaklaşıma göre, ruhsal ve davranışsal sorunların herbirinin insan beyninde birer karşılığı bulunmaktadır. Psikofarmakolojik tedaviler ile diğer bedensel tedavilere bu çerçevede başvurulmaktadır.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi: Bu psikoterapi uygulamasında, sağlıksız ve olumsuz nitelikteki düşünce ve davranışlarınızı sistemli bir biçimde gözden geçirme ve düzeltme imkanı bulursunuz.
 • Grup Terapileri: Bu türden psikoterapi seanslarında benzer ruhsal ve bedensel sorunları olan fertleri bir araya getirerek, bir tür tartışma ve karşılıklı etkileşim ortamının oluşturulmasını amaçlamaktayız.

Psikiyatrik hastalıkların tanısında, ayırıcı tanısında ve takibinde kullanılan yardımcı teknikler:

 • Farmakogenetik
 • Farmako-EEG
 • Rutin EEG
 • Kantitatif EEG (qEEG)
 • Beyin Haritalama
 • Nörokognitif (bilişsel) testler
 • Rorschach Testi
 • MMPI