Aktif egzersiz ve pasif egzersizlerin bilişsel işlevler üzerindeki etkisi

Aktif egzersiz ve pasif egzersizlerin bilişsel işlevler üzerindeki etkisi

Pasif egzersiz beyin kan akımını artırıyor ve yürütücü işlevleri geliştiriyor, bunun yanında daha aktif egzersiz biçimleriyle aynı bilişsel faydaları sağlıyor.

Psychophysiology dergisinde yayınlanan çalışma, kişinin kol ve bacaklarının dışarıdan bir güç tarafından hareket ettirildiği pasif egzersizlerin beyin sağlığına etkisine odaklanan ilk çalışma oldu.

Çalışmada, 20 dakikalık bir seans boyunca sağlıklı genç yetişkinlerin yürütücü işlevleri egzersizden önce ve sonra ölçüldü. Pasif ve aktif egzersizler sonucunda kalp hızı ve diyastolik kan basıncında bir değişiklik olmaksızın yürütücü işlevlerin aynı miktarda arttığını gördüler.

Yürütücü işlevler, insanların plan yapmasını ve günlük yaşamlarını desteklemesini sağlayan gelişmiş bilişsel yeteneklerdir. Hafif bilişsel bozulmalar yaşayan insanlar, örneğin Alzheimer erken evre hastaları, yürütücü işlevlerinin olumsuz etkilendiğini fark edebilirler.

Daha önceki araştırmalarda, kişinin kendi iradesiyle yaptığı, aktif egzersizlerin beyin kan akımını ve yürütücü işlevleri artırdığı görülmüştür. Pasif egzersizin de bu etkisi bilinmektedir ancak belirgin şekilde daha az sayıda veri mevcuttur. Pasif egzersizin ne olduğunu açıklamak gerekirse, dışarıdan bir güç tarafından kişiye iradesi dışında yaptırılan hareketlerdir.

Prof. Heath: “Pasif egzersiz açısından sonuçları ancak varsayabiliriz, çünkü daha önce böyle bir çalışma yapılmadı.”

Pasif egzersiz sırasında, kişinin kol ve bacakları hareket eder ve kas reseptörleri gerilir. Bu bilgilerin beyne ulaşmasıyla hareket eden bölgelere ve ilişkili beyin bölgelerine daha çok kan gitmesi sağlanır. Her ne kadar pasif egzersizle artan kan akımı miktarı aktif egzersize göre daha az olsa da yürütücü işlevler üzerindeki etkileri benzer olmaktadır.

Prof. Heath: “Bu bulguların sınırlı hareket kabiliyeti olan veya hiç olmayan kişiler için potansiyel etkisi büyük olabilir. Eğer düzenli şekilde yapılırsa, beyne giden kan akımındaki artış ve sonucundaki yürütücü fonksiyon gelişmesi yürütücü işlevler ve beyin sağlığı üzerinde aktif egzersize benzer bir artış sağlayacaktır.”

Daha detaylı çalışmalar egzersiz sonrası faydanın uzun süreli olup olmadığı ve daha farklı yaş gruplarından katılımcılarda da benzer sonuçların görülüp görülmediği araştırılarak yapılabilecektir.

Heath ve ekibi ağırlık taşıma egzersizleri yapamayan, yaralanma geçirmiş ve iyileşme sürecindeki insanlar üzerinde pasif egzersizin büyük bir potansiyeli olabileceğini düşünüyor.

KAYNAK:
– Neuroscience News. Passive Exercise Offers Same Brain Health Benefits as Active Movements.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler