Amerikalı Betty’ye Karşılık Brezilyalı Kadın

Amerikalı Betty'ye Karşılık Brezilyalı Kadın

Bu Amerika bana çok şey öğretti. Hele de Betty… İrlanda asıllı bir Amerikalı. Bencil, empati yoksunu bir kadın. Obez, iri kıyım yaşlı bir hatun. Kafasında gölgeliği arkada kasketi, sırtında “Yankee” yazan gocuğu, kot pantolonu ve kahverengi botlarıyla bitirim bi Amerikano. Bowling oynar, sakız çiğner, Frank Sinatra dinler… İşte öyle ki öyle derin Amerikalı…

Evinin bir odasında kirada oturuyordum. Çalıştığım yer olan NIH’den emekli bir sekreterdi. Kılavuzların dışına çıkmayan tipik bir “yurttaş”. Öyle ki, bir defasında elinde torbalarla eve gelmişti. Kapıyı benim açmam gerekmişti. Anahtarı cebinden almamı istedi. Aldım. İki anahtar vardı. Birisi üst, diğeri alt kilit içindi. Önce üstü açmaya çalışıyordum ki, birden bağırarak “Hayatında hiç kapı açmadın mı be adam?!” dedi.. Ona göre, iki anahtarı aynı anda deliklere sokmak ve aynı anda çevirmek gerekirdi. Kılavuz meselesiydi. Tabi onu dinlemeden kapıyı Türk usulüyle açmıştım. “Aptal şansı!” diye yorumladı.

Bir yandan, hayatımda hiç o kadar aşağılanmamış ama öte yandan hiç o kadar sıcak ilgi de görmemiştim… Kabus gibi…

Örneğin, bir taraftan, kuruşun hesabını yaptığım günlerde, zar zor satın aldığım Bulgar peyniri diye satılan bizim Edirne peynirini dolabı kokutuyor bahanesiyle çöpe atar, isyan ettiğim zaman çöpten çıkarıp önüme fırlatır, diğer taraftan bana istiflediği kuru fasulye konservelerinden verirdi. Baştan çıkarma çabaları ise tam bir travma idi. Yaklaşık seksen yaşındaki bir kadın tarafından tacize uğrayan 29 yaşındaki bir delikanlı olmak… Freud’un kitaplarından canhıraş fırlamış kahramanlar gibi olmuştum.

Bozulan pikap ve benzeri aletlerden sorumlu tutulmak, polise şikâyet edilmekle tehdit edilmek falan derken, tasımı tarağımı toplayıp kaçmış ve adeta canımı zor kurtarmıştım. Hala unutamadığım son sözü “Geri ödeme yok!” oldu. Oysa ayın ilk günü taşınmıştım ve bir aylık kira alacağım vardı… İçimdeki o derin kinle cehennemden kurtulmuş gibiydim..

Yeni mekân yine yaşlı bir kadının bir odası idi. Bu kez Brezilya’lı dindar bir kadınla yaşayacaktım. Dil bilmiyordu. Sürekli ibadet ediyordu. Evin her köşesi Hz. İsa portreleriyle doluydu. Kesif sarımsak kokusu dışında mizansende sorun yoktu. Oğlu Brezilya’nın ünlü gazetecilerindendi. Spor konularında yazıyordu. Bir sorun olursa başvurabilecek bir telefon numarası bildirmişlerdi. Washington Post gazetesinin ünlü bir köşe yazarı kadındı.

Betty travmasından sonra kafamı dinliyordum. Doğrusu mutluydum.

Ama kin bitmiyordu demek…

Bir gece yarısı içerden derin ve kısık bir şekilde “Kemaaaal… Kemaal!” diye inleyen bir ses işitecektim. İçimden “Allah kahretsin!” diyordum. Hiç de iyi şeyler düşünmüyor, yeni bir manipülasyonla karşı karşıya olduğuma dair kesin bir inanç taşıyordum. Ve yaşlı kadın ne hali varsa görsün istiyordum. Ancak saatler süren inlemelere daha fazla dayanamamış ve bir göz atmaya çıkmıştım ki ne göreyim… Yaşlı kadın küvette kanlar içindeydi. Anlaşılan düşmüş ve kafasını çarpmıştı.

Hemen gazeteci kadını aradım. Kısa sürede geldi. Ambulansa bindirdik ve hastaneye yatırdık. Beyin kanaması geçiriyordu. Bereket yaşayacaktı. Oğlu ve gelini ta Brezilya’dan gelmişlerdi. Onlar bana şükranlarını dile getiriyor, yemeğe davet ediyorlardı. Ama Brezilyalı kadın gözlerindeki kırgın, hüzünlü ve düşünceli bakışları ile bana hayatımın bir başka dersini veriyordu.

Geçmişin acısını bir başkasından çıkarmak ne de patolojik bir şeydi.

Ya Brezialyalı kadın ölseydi… Şu anda ne halde olurdum acaba? Düşünmek bile istemiyorum… Belli ki Allah bir kez daha korumuştu… Hem onu, hem beni…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler