Amiloid PET ile Alzheimer hastalığında belirti başlangıcını öngörme

Amiloid PET ile Alzheimer Hastalığında Belirti Başlangıcını Öngörme

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir çalışmaya göre amiloid seviyelerinin nörogörüntüleme verilerinden beslenerek oluşturulan yeni bir algoritma, genetik olarak Alzheimer riski taşıyan kişilerin ne zaman hastalığa yakalanacağını bilişsel gerileme belirtileri ortaya çıkmadan tahmin edebiliyor.

Nöroloji dergisinde yayınlanan bu çalışmada, Alzheimer’ın hastalığının kilit proteini olan amiloid betasının seviyelerini ölçmek için amiloid Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) olarak bilinen bir tür beyin taramasından elde edilen veriler kullanılıyor.

Algoritma Nasıl Oluştu?

Alzheimer Demansı hastalarında amiloid proteinleri, unutkanlık ya da kafa karışıklığı gibi ilk belirtiler ortaya çıkmadan önce yirmi yıla kadar sessizce beyinde birikir. Amiloid PET taramaları, Alzheimer araştırmalarında halihazırda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmada öne sürülen algoritma ise, semptomların ne zaman ortaya çıkacağını tahmin etmek için bu tür taramaları analiz etmenin yeni bir yöntemi. Kişinin yaşı ve tek bir amiloid PET taramasıyla kişinin bunamaya doğru ne kadar ilerlediği ve bilişsel bozulmanın başlamasına ne kadar zaman kaldığı tahmin edilmeye çalışılıyor.

Algoritmada Kullanılan Veriler Nasıl Elde Edildi?

Çalışmanın baş yazarı Doçent Doktor Suzanne Schindler ve meslektaşları, Washington Üniversitesi’nden Charles F. ve Joanne Knight Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi aracılığıyla Alzheimer araştırma çalışmalarına katılan 236 kişiden alınan amiloid PET taramalarını analiz etti.

Katılımcılar, çalışmanın başlangıcında ortalama 67 yaşındaydı. Tüm katılımcılara ortalama dört buçuk yıl arayla en az iki beyin taraması yapıldı. Araştırmacılar, her katılımcıdaki amiloid miktarını her bir zaman noktasında tahmin etmek için taramalara standart alım değeri oranı  olarak bilinen yaygın olarak kullanılan bir ölçüm uyguladı.

Araştırmacılar ayrıca katılımcıların 180’i üzerinde 1.300’den fazla klinik değerlendirmeye erişti. Değerlendirmeler tipik olarak her bir ila üç yılda bir yapıldı. Çoğu katılımcı, veri toplamanın başlangıcında bilişsel olarak normaldi bu yüzden tekrarlanan değerlendirmeler, araştırmacıların her bir katılımcının bilişsel becerilerinin ne zaman gerilemeye başladığını belirlemesine olanak sağladı.

Amiloid Birikiminde Kırılma Noktası

Doktor Schindler, Alzheimer semptomların ortaya çıkacağı yaşı tahmin etmek için amiloid PET taramalarındaki verilerin nasıl kullanılacağı konusunda daha önce birçok çalışma yaptı. Yaptığı çalışmalardan, amiloid birikiminin bir kırılma noktası olduğunu, bu noktadan sonra amiloid birikiminin tahmin edilebilir bir yörünge izlediğini ve her bireyin bu kırılma noktasına farklı bir yaşta ulaştığı sonuçlarına ulaştı. Schindler kırılma noktası için “50 yaşındayken kırılma noktasına gelebilirsin; bu 80 yaşındayken olabilir; ya da asla olmayabilir. Ancak bir kez kırılma noktasını geçtiğinizde, bunamaya neden olabilecek yüksek seviyelerde amiloid biriktirirsiniz. Eğer bir kişinin şu anda ne kadar amiloide sahip olduğunu bilirsek, kırılma noktasına ne kadar zaman önce ulaştığını hesaplayabilir ve semptom geliştirmesinin ne kadar süreceğini tahmin edebiliriz.” ifadelerinde bulundu.

Çalışmanın Sonuçları

Çalışmada, daha genç yaşlarda kırılma noktasına ulaşan kişilerin Alzheimer Demansının bilişsel belirtilerini geliştirmesi, bu noktaya daha ileriki yaşlarında ulaşanlara göre daha uzun sürdüğü bulundu. Örneğin; 50 yaşında kırılma noktasına ulaşan katılımcıların semptomları geliştirmesi genellikle yaklaşık 20 yıl sürdü; 80 yaşında bu noktaya ulaşanların ise 10 yıldan az sürdü.

Doktor Schindler çalışmadan elde edilen bu bulguyu şöyle açıklıyor: Alzheimer ile ölen nispeten genç insanların beyinleri incelendiğinde, Alzheimer dışında genellikle oldukça sağlıklı görünüyorlar. Ancak nispeten yaşı ileride olanların beyinleri daha sıklıkla diğer nedenlerden dolayı zarar görüp bilişsel kaynakları daha düşük oluyor. Dolayısıyla bilişsel bozulmaya neden olmak için daha az amiloid gerekiyor.”

Çalışmanın en güçlü tarafı oldukça az veriyle doğru sonuçlara ulaşabilmesi. Algoritmanın, bunama semptomlarının başlamasına kadar geçen süreyi tahmin edebilmesi için yalnızca kişinin yaşı ve bir beyin taraması gerekiyor. Ayrıca modelin tahmin ettiği semptom başlangıç ​​yaşı ile gerçek tanı yaşı neredeyse birebir örtüşüyor. 0 (korelasyon yok) ile 1 (mükemmel korelasyon) arasında değişen korelasyon ölçeğinde tahmin edilen yaş ile gerçek tanı yaşı arasındaki korelasyon değeri: 0.9’un üzerinde.

Genetik Faktörün Amiloid Kırılma Noktasına Etkisi

Yaştan sonra, APOE4 genetik varyantı Alzheimer Demansı için en güçlü risk faktörüdür. Varyantın bir kopyasını taşıyan kişilerde Alzheimer demansı gelişme olasılığı genel nüfusa göre iki ila üç kat daha fazladır. Bu çalışmada, yüksek riskli varyantı olan kişiler, kırılma noktasına daha genç geldiler, ancak bu nokta bir kez aşıldığında, herkesle aynı yörüngeyi izlediler.

Bu konu hakkında Doktor Schindler: “Amiloid birikimi kırılma noktasının altındayken, APOE4’lü kişilerde amiloidin arttığını, APOE4’ü olmayan kişilerde ise değişmediğini görürsünüz. Bu, APOE4 taşıyıcılarının kırılma noktasına daha erken ulaşacağı anlamına gelir. APOE4’ün iki kopyasına sahip kişiler kopyası olmayanları göre yaklaşık 10 yıl önce kırılma noktasına geldi. Ancak bu noktadan sonra, APOE4 taşıyıcıları ile taşıyıcı olmayanlar arasında hiçbir fark görmüyoruz.”

Çalışmanın en büyük kısıtlaması tahmin için gereken amiloid PET yönteminin rutin klinik kullanım pahalı bir girişim olması. Ancak bu algoritma, klinik denemeleri düzene sokarak ilaç geliştirme hızını hızlandırmaya yardımcı olabilir.

KAYNAK:
– Schindler, S., Li, Y., Buckles, V. D., Gordon, B. A., Benzinger, T. L., Wang, G., … & Xiong, C. (2021). Predicting Symptom Onset in Sporadic Alzheimer Disease With Amyloid PET. Neurology.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler