Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete’nin (Kaygının) Tedavisi

Herhangi bir nesne, olay, durum ve düşünceyle ilişkili olarak aşırı düzeyde kaygı, evham ve telaş duyma hali olarak tarif edebileceğimiz anksiyete insanların en sık yaşadıkları ruh hallerinden biridir. Bir tehdit altında kaldıklarında insanlar büyük bir kaygı (anksiyete) duydukları gibi sinir sisteminin aşırı uyarılma belirtilerinden olan terleme, titreme, ateş basması, uyuşma, kalbin şiddetli çarpması, boğulma hissi, yabancılaşma hissi türünden ‘savaş ya da kaç’ tepkileri verirler. Bu tepkiler sempatik sinir sistemi olarak bilinen ve görevlerinden biri de tehditi savuşturmak olan sistemden kaynaklanır.

Fobi Nedir? Nedenleri ve Tedavi Yolları Nelerdir?

Bir tür kaygı bozukluğu türü olan fobi kişinin belirli durum, canlı-cansız varlık veya mekana yönelik olarak hissettiği ileri düzeydeki korku hali olarak tanımlanmaktadır. Fobisi olan kişiler belirli tehlikeleri gerçekte duyulması gerekenden daha fazla tehdit edici olarak algılayarak, tehlikeli kabul edilen bu durumlardan önemli düzeyde kaçınırlar. Bu kişiler fobinin nesnesi olan koşullarla karşı karşıya kaldıklarında ise çok büyük bir sıkıntı yaşarlar ki bu durum kendisini tam bir panik hali ve dehşet hissi şeklinde gösterebilmektedir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Psikolojik travma nedir?
Psikolojik travmadan kastedilen hemen herkes için duygusal yönden zedeleyici kabul edilebilecek büyüklükteki bir yaşam olayıdır. İnsanın yol açtığı travmatik olayları şu şekilde sıralayabiliriz: savaş, fiziki saldırı, cinsel saldırı, ciddi kazalar, kendisine veya bir başkasına zarar verilmesine şahit olma gibi durumlar. Bir kısım travmatik olay da doğadan kaynaklanır: yangınlar, depremler, fırtına ve seller gibi.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)

Sosyal anksiyete bozukluğunda kişi sosyal ortamlarda başkalarının kendisine baktığı, kendisini incelediği ve kendisini eleştirebileceği düşüncesiyle aşırı ölçüde kaygı duyar, böyle ortamlarda bulunmaktan kaçar, kaçamadığı durumlarda ise konuşmalara katılmayıp, örneğin dikkati en az çekecek bir köşede oturmayı tercih eder. Bu kişilerde sosyal bir ortamda bulunmanın fikri bile yoğun kaygı uyandırır. Bazı kişiler topluluk önünde konuşmak, yazı yazmak ya da saz çalmak gibi belli durumlarda kaygı yaşarlar, bazılarıysa, lokanta, kantin, seminer salonu, arkadaş toplantıları gibi başkalarının kendilerine baktığını hissettikleri hemen her ortamda kaygı duyarlar.

Takıntı Hastalığı Hakkında Her Şey (Obsesif Kompülsif Bozukluk)

Takıntı Hastalığı Hakkında Her Şey (Obsesif Kompülsif Bozukluk)
 • Takıntı hastalığı nedir?
 • Bazı takıntı ve zorlantı tipleri
 • Teşhis nasıl konulur?
 • Takıntı-zorlantı hastalığının sebepleri nelerdir?
 • Tedavi seçenekleri nelerdir?
 • İlaçlar
 • Derin TMS
 • Psikoterapi
 • Hasta Yakınlarına Öneriler

Takıntı hastalığı nedir?

Panik Bozukluğu Hakkında Her Şey (Panik Ataklar)

 • Panik nöbeti nedir?
 • Panik bozukluğu nedir?
 • Teşhis nasıl konulur?
 • İnsanlar neden panik nöbeti geçirirler?
 • Tedavi yöntemleri

Panik nöbeti nedir?

Panik nöbetleri korku, baş dönmesi, baygınlık hissi, boğulur gibi olma, nefes açlığı gibi belirtilerin yanı sıra ölüm korkusu, aklını kaçıracakmış gibi olma hissiyle kendini gösteren kaygı ataklarıdır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)

Anksiyete (kaygı, endişe, sıkıntı), normalde, insan doğasında olması gereken bir şeydir. İçsel taleplerin doyum beklediğine dair sinyal niteliği taşır. İçsel talepler; açlık, susuzluk, seks vs olarak çok sayıda olmak üzere sıralanabilir. Bunlar orada ve o anda doyum bekler. Oysa realite yani dış dünya buna olanak tanımaz. Bu durumda bir anksiyete hissedilir. Buna karşı bir dizi savunmalar vardır. Bunlar uyaranı inkar etmek etmeklten tutun da onunla alay etmeye kadar uzanabilir. Eğer savunmalar yetersiz kalırsa bir takım psikiyatrşik hastalıklar ortaya çıkar. Bunlardan birisi de yaygın anksiyete bozukluğudur.

Obsesif kompülsif bozukluk (OKB)

Obsesif kompülsif bozukluk, kişinin rahatsız edici düzeyde bir takım düşünce, dürtü ve imajlarla meşgul olması halidir.

Panik Bozukluk, Nedenleri ve Tedavisi

Çarpıntı, terleme, titreme, göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, baş dönmesi, aklını yitirme korkusu, ölüm korkusu vb bulgularla ortaya çıkan panik atakların yaşanması ve bunların tekrar etmesinden korku ile karakterize bir hastalıktır.

ONLINE RANDEVU