Anksiyete Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Psikolojik travma nedir?
Psikolojik travmadan kastedilen hemen herkes için duygusal yönden zedeleyici kabul edilebilecek büyüklükteki bir yaşam olayıdır. İnsanın yol açtığı travmatik olayları şu şekilde sıralayabiliriz: savaş, fiziki saldırı, cinsel saldırı, ciddi kazalar, kendisine veya bir başkasına zarar verilmesine şahit olma gibi durumlar. Bir kısım travmatik olay da doğadan kaynaklanır: yangınlar, depremler, fırtına ve seller gibi.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)

Sosyal anksiyete bozukluğunda kişi sosyal ortamlarda başkalarının kendisine baktığı, kendisini incelediği ve kendisini eleştirebileceği düşüncesiyle aşırı ölçüde kaygı duyar, böyle ortamlarda bulunmaktan kaçar, kaçamadığı durumlarda ise konuşmalara katılmayıp, örneğin dikkati en az çekecek bir köşede oturmayı tercih eder. Bu kişilerde sosyal bir ortamda bulunmanın fikri bile yoğun kaygı uyandırır. Bazı kişiler topluluk önünde konuşmak, yazı yazmak ya da saz çalmak gibi belli durumlarda kaygı yaşarlar, bazılarıysa, lokanta, kantin, seminer salonu, arkadaş toplantıları gibi başkalarının kendilerine baktığını hissettikleri hemen her ortamda kaygı duyarlar.

Takıntı Hastalığı Hakkında Her Şey (Obsesif Kompülsif Bozukluk)

 • Takıntı hastalığı nedir?
 • Bazı takıntı ve zorlantı tipleri
 • Teşhis nasıl konulur?
 • Takıntı-zorlantı hastalığının sebepleri nelerdir?
 • Tedavi seçenekleri nelerdir?
 • İlaçlar
 • Derin TMS
 • Psikoterapi
 • Hasta Yakınlarına Öneriler

Takıntı hastalığı nedir?

Panik Bozukluğu Hakkında Her Şey (Panik Ataklar)

 • Panik nöbeti nedir?
 • Panik bozukluğu nedir?
 • Teşhis nasıl konulur?
 • İnsanlar neden panik nöbeti geçirirler?
 • Tedavi yöntemleri

Panik nöbeti nedir?

Panik nöbetleri korku, baş dönmesi, baygınlık hissi, boğulur gibi olma, nefes açlığı gibi belirtilerin yanı sıra ölüm korkusu, aklını kaçıracakmış gibi olma hissiyle kendini gösteren kaygı ataklarıdır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)

Anksiyete (kaygı, endişe, sıkıntı), normalde, insan doğasında olması gereken bir şeydir. İçsel taleplerin doyum beklediğine dair sinyal niteliği taşır. İçsel talepler; açlık, susuzluk, seks vs olarak çok sayıda olmak üzere sıralanabilir. Bunlar orada ve o anda doyum bekler. Oysa realite yani dış dünya buna olanak tanımaz. Bu durumda bir anksiyete hissedilir. Buna karşı bir dizi savunmalar vardır. Bunlar uyaranı inkar etmek etmeklten tutun da onunla alay etmeye kadar uzanabilir. Eğer savunmalar yetersiz kalırsa bir takım psikiyatrşik hastalıklar ortaya çıkar. Bunlardan birisi de yaygın anksiyete bozukluğudur.

Obsesif kompülsif bozukluk (OKB)

Obsesif kompülsif bozukluk, kişinin rahatsız edici düzeyde bir takım düşünce, dürtü ve imajlarla meşgul olması halidir.