Anksiyete Nedir?

Anksiyete Nedir?

Anksiyete ruhsal dünyamızın önemli işlevlerinden biridir. Beynimizin bir şeye ihtiyaç duyduğunun açık ifadesidir. Yani açlık, susuzluk, cinsel ihtiyaçlar gibi bir takım gereksinmelerin varlığı kaygı ile hissedilir. Bir insan yaşamı için kaygı olmazsa olmaz bir şeydir diyebiliriz. Evrimsel açıdan fonksiyonel bir mekanizmadır.  Kaygının insan hayatında bu kadar hayati önemi varken nasıl bir hal alıyor da bir bozukluk haline geliyor. Anksiyete şiddetli olduğunda ve uzun süre devam ettiğinde ve kontrolden çıktığında bu durum anksiyete bozukluğuna işaret eder.

Anksiyete nedir ve belirtileri nelerdir?

Anksiyetenin aşırı şiddetli olması halinde beyin bir dizi reaksiyon gösterir. Bunlar ya problemden kaçmaya yöneliktir ya da abartılı teakkuz halidir ki savaşmakla özdeştir. Ayrıntılara girilecek olursa anksiyete belirtileri şöyledir;

 • Şiddetli kalp çarpıntısı
 • Soğuk terleme
 • Titreme
 • Nefes alış verişinde artış
 • Nefes alışverişine bağlı olarak kan asiditesinde bozulma

anksiyete belirtilerinin başlıcalarındandır.

Tüm bunların sonucunda da el, kol, dudak ve parmaklarda uyuşma ve karıncalanma, çizgili kaslarda kasılma ile karakterizedir. Bütün kaslar kasılmış adeta keman yayı gibi olmuştur. Bunlardan boyun kası işin içine girerse gerilim tipi baş ağrısı meydana gelir.  Aslına bakılırsa kaygı belirtileri (semptom) şöyle bir metaforla izah edilebilir; Savaşmakta olan bir bedenin alacağı şekil, aşırı kaygıda meydana gelen hadiselerin bir özetidir. Gözler uzağı görmek üzere göz bebekleri genişler bacak kaslarına giden kan artar, cilt kaslarına giden kan azalır yani savaşmakla ilgili organlar daha fazla kan almaktadır. Buna beyin de dahildir.  Kalp damarları genişler, hiperventilasyon (sık nefes alma) vs. oluşur. Tüm bunların yanısıra kişide derealizasyon (kendini dış dünyaya yabancı hissetme) ve depersonalizasyon (kişinin kendisini bedenine ve kendine karşı yabancı hissetmesi) durumları da görülebilmektedir.

Kaygı bozukluğu nedir?

Anksiyete bozukluğu -bir diğer adı ile kaygı bozukluğu- hissedilen kaygının, ihtiyacın giderilmesi doğrultusunda girişilecek çabayı engelleyecek kadar şiddetli olması halidir. Örneğin; sınav sırasında başarı gösterme ihtiyacı içerisindeki bir insanın aşırı kaygı halinde sorulara cevap verememesi durumudur.

Aşırı anksiyetenin katlanılabilir hale gelmesi için insan beyninde bir takım savunma mekanizmaları vardır. Bunlar başarılı ya da başarısız olmak üzere iki ana başlığa ayrılabilir.

Başarısız olan savunma mekanizmaları kaygıyı katlanılabilir noktaya indiremeyenlerdir. Örneğin inkar bunlardan birisidir. Düşünün bir kez! Susamış olan bir insan hissettiği kaygı nedeniyle susuzluğunu inkar ederse neler olur? Susuzluk daha da artar, buna bağlı olarak kaygı daha da şiddetlenir ve paralel olarak kaygı çözümleneceği yerde artarak hastalık seviyesine çıkar. Başarılı mekanizmalar ise; anksiyetenin gerekçesini tespit edip çözüm üretme çabası olarak özetlenebilir. Kaygının kaynağına göre çeşitlilik gösteren farklı alttipler bulunur: Yaygın anksiyete bozukluğu, Panik bozukluk, Obsesif kompülsif bozukluk, Sosyal kaygı bozukluğu, Post-travmatik stres bozukluğu, Özgül fobi gibi. Birey bu alt tip bozukluklardan birden fazlasını aynı anda yaşıyor olabilir.

Anksiyete bozukluklarının tedavisi nedir?

Tedavi sürecinin başarılı ilerlemesinde kaygı bozukluğunun türü açısından doğru teşhis koymak oldukça mühimdir. Çünkü kaygı bozukluğunun çeşidine göre tedavi yöntemleri de de değişiklik gösterecektir. Tabi ki hepsi tek bir başlık altında kaygı bozukluğu olarak geçmektedir fakat alt tiplerden olan panik bozukluk tedavisi ile post- travmatik stres bozukluğunun tedavisi aynı olmayacaktır.

Aşırı anksiyete tedavisi üç şekilde ele alınabilir;

 • Başta BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) ve Destekleyici terapi olmak üzere psikoterapiler.
 • Beyinde gerçekleşen moleküler değişiklikleri kontrol altına almak üzere farmakoterapi (ilaç tedavisi)
 • Nihayetinde beyindeki sinir yollarında meydana gelen elektrofizyolojik anormallikleri toparlamak üzere Derin TMS (Transkraniyal Manyetik Uyarım) şeklinde özetlenebilir.

Tabi bazen kaygı bozukluğu diğer tıbbi veya psikiyatrik durumlara eşlik edebilmektedir. Böyle durumlarda altta yatan sebebin tespiti ve tedavisi ana strateji olmalıdır.

Yukarıdaki tedavi tiplerinin yanı sıra hastaların kendilerini rahatlatmaları ve daha iyi hissetmeleri açısından dikkat edebilecekleri bazı doğal yöntemler vardır. Sağlıklı beslenme, probiyotik ve fermente gıdaları tüketmek, kafeini azaltmak, alkolden uzak durmak, sigarayı bırakmak, sık sık egzersiz yapmak, yoga yapmak gibi.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler