Anksiyete ve Stresle İlişkili Bozuklukları Olan Hastalarda Egzersizin Etkilerinin İncelenmesi

Anksiyete ve Stresle İlişkili Bozuklukları Olan Hastalarda Egzersizin Etkilerinin İncelenmesi

Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), panik bozukluğu (PB), fobiler gibi anksiyete bozuklukları (AB) ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) toplum genelinde işlevselliği etkileyen, tedavi edilmesi gereken psikiyatrik hastalıklardır.

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) ve çeşitli bilişsel davranışçı terapi biçimleri (BDT), anksiyete/stres bozukluğu olan insanlar için ön tedavi yöntemleridir. Bununla birlikte, hastaların yaklaşık üçte biri SSRI ve BDT’ye yanıt vermez veya yanıt yeterince etkili olmaz. Ayrıca, bu tedavi seçeneklerinin mevcudiyeti gelişmekte olan ülkelerde azdır. Hastalığın tedavisinin ertelenmesi kötü bir prognoza ve daha fazla yerleşik semptomlara neden olur.

Egzersiz, ilaç tedavisi veya psikoterapiye başlamak istemeyen, mevcut tedavi kaynaklarının az olduğu bölgelerdeki anksiyete bozuklukları(AB) için bir alternatif veya tamamlayıcı olabilir. Anksiyete ve/veya stresle ilgili bozuklukları olan kişilerde egzersizin yararlarını araştıran sistematik bir inceleme ve meta-analiz gerçekleştirilmiştir. Egzersizin genel kronik hastalığı olanlar da dahil olmak üzere anksiyete bozuklukları olmayan kişilerde de anksiyete semptomlarını iyileştirebileceğini gösteren kanıtlar vardır. Veriler egzersizin mevcut anksiyete ve/veya stresle ilişkili bozukluk tanısı olan kişilerde anksiyete semptomlarını iyileştirmede etkili olduğunu göstermektedir. Egzersiz yapanların anksiyete semptomlarını azaltmada kontrollerden (egzersiz yapmayan grup) daha etkili olduğunu göstermektedir.

Egzersiz kardiyovasküler sağlık üzerindeki geniş faydaları da göz önüne alındığında, anksiyete/stres bozukluğu olan kişilerde önemli bir tedavi seçeneği olarak görülebilir.

Yeni COVİD-19 salgını ile beraber anksiyete ve depresyon dâhil olmak üzere birçok psikolojik sorun artmıştır. Halkın çoğunluğunun evlerinde kalarak toplum sağlığını korumaya çalıştığı bu dönemde günlük rutinlerden uzaklaşılması ve belirsizlik hali ile beraber anksiyete semptomlarında artış gözlemlenebilmektedir. Covid-19 salgınının ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için ruh sağlığı çalışanları da egzersiz yapmayı tavsiye etmektedir.

KAYNAK:
– Stubbs, B., Vancampfort, D., Rosenbaum, S., Firth, J., Cosco, T., Veronese, N., … Schuch, F. B. (2017). An examination of the anxiolytic effects of exercise for people with anxiety and stress-related disorders: A meta-analysis. Psychiatry Research, 249, 102–108. doi:10.1016/j.psychres.2016.12.020
Yeni Koronavirus Hastalığının Duygusal Etkisi