Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya nervoza bir yeme bozukluğudur. Hastanın aşırı derecede bozulmuş bir beden algısı (örn. kendini şişman görme) vardır. Vücut görünümü ile ilgili endişeler ve şişmanlamaya dair patolojik korkular kötü bir beslenme düzenine neden olur. Böylece hasta, olması gereken kilonun %85’i veya daha azına sahip olur.

Anoreksiya nevroza nedir?

Anoreksiyanın kelime anlamı “iştah kaybı” olsa da, hastalar açlık hissetmeye devam ederler. Ancak bunu görmezden gelir veya buna direnirler. Hatta yemek yediklerine dair yakınlarına yalan söyleyebilirler.

Hastalığın gelişmesinde fiziksel, genetik, duygusal ve kültürel nedenler vardır. 12-35 yaş arası kadınlarda sık görülür. Bunun yanında, düşük benlik saygısı olan, kendilerini ve bedenlerini acımasızca eleştirmeye eğilimli, mükemmeliyetçi yapıdaki kişilerde görülür. Bu özellikler kilo alma korkusu ile birleştiğinde hasta kendine karşı daha acımasız olmaya başlar ve yıkıcı bir yeme düzeni geliştirir. Hastalığın ilk aşamalarında genellikle bir sorunları olmadığı kanısındadırlar.

Anoreksiya nevroza belirtileri nelerdir?

Aşırı kilo kaybı, kötü beslenme, unutkanlık, dikkat eksikliği, kafa karışıklığı, yorgunluk, ilgisizlik, asabiyet, kolay kırılan tırnaklar, saç dökülmesi, kuru cilt, soğuk el ve ayaklar, adet görmeme, kabızlık, nabız ve solunumda yavaşlama, kanda potasyum, kalsiyum, magnezyum düzeyinde düşüş ve kemik zayıflaması görülmektedir.

Anoreksiya nevroza genetik midir?

%50-80 oranında genetik geçiş görülür. Bunun yanında çevresel faktörler ve kişilik yapılanması da risk faktörleri haline gelebilir. Bozulmuş beden algısı nedeniyle kişi kilo almaktan korkar, kendisine açlık durumunu dayatır. Bu bir nevi kendini cezalandırma veya kendini kontrol çabası olarak yorumlanabilir. Suçluluk, öfke, kontrol kaybı, olumsuz kendilik imajı vb. duygusal çatışmalar fiziksel bir dışavuruma sebep olur.

Erkeklerde anoreksiya nevroza

Erkeklerde anoreksiya nevroza hakkında oldukça az sayıda araştırma vardır. Bunun nedeni görülme olasılığının kadınlardan yaklaşık 10 kat daha az olmasıdır. Erkeklerin bu hastalığı geliştirebilmesi için fiziksel, duygusal, genetik ve çevresel faktörlerin daha güçlü olması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü kültürel dayatma kadınlardaki kadar fazla değildir.

Birinci dünya savaşı sonrası başlayan, medyada zayıflığı övme veya kiloyu yargılama eğilimi yeme bozukluklarının görülme oranını artırmıştır. O dönemlerde resimlerde kullanılan modeller genelde hafif şişman kadın ve erkeklerdi. Demek moda değişikliği 1. Dünya Savaşından sonra etkili olmaya başladı.

19. Yüzyıla kadar yeme bozukluğu bir psikiyatrik hastalık olarak görülmüyordu. Araştırmalar, 1945 yılından sonra doğan kadın ve erkeklerde anoreksiya nevroza oranın görülme oranının arttığını göstermektedir. Ancak son 10 yılda ölüm oranının %5’ten %10’a yükselmesiyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Anoreksiya nevroza tedavisi

Anoreksiya nevroza tedavisi zorlu geçen hastalıklardandır. İlk hedef hastanın kilosunu olması gereken düzeylere çekmektir. Hastalık ile birlikte ortaya çıkan metabolik bozulmalara müdahale edilir. Bir beslenme programı hazırlanan hasta yakından takip edilir. Psikoterapi ile desteklenen tedavi süreci olumlu yönde ilerlemektedir. Gerekli görülürse hasta antidepresan kullanabilir.

Anoreksiya nevroza tedavisi ne kadar sürer?

Tedavisi zor ve uzun sürer, yaşam süresi boyunca ara ara alevlenebilir. Tedavi ile hastaların yaklaşık %50 oranında tamamen iyileştiği görülmüştür. Ancak tedavi edilmediği taktirde %20 oranında kronikleştiği de düşünülmektedir.

Anoreksiya nevroza tedavisida ölüm oranı nedir?

Psikiyatrik hastalıklar arasında en yüksek ölüm oranına sahip olan hastalık anoreksiya nevrozadır. Her on anoreksiya nevroza hastasından biri, açlık, intihar, metabolik çöküş, kalp krizi veya böbrek yetmezliği nedeniyle ölmektedir. Bu yüzden, yukarıda belirtilen kriterler fark edildiğinde hasta çok yönlü bir tedaviye başlamalıdır. Hastanın kendiliğinden iyileşmesi mümkün değildir, profesyonel bir müdahale şarttır. Hastanın tedaviyi kabul etmemesi halinde hastaneye yatırılabilir.

Özetle, anoreksiya nevroza, modern tıbbın genel bir ilkesi olarak biyo-psikososyal model için güzel bir örnektir.

Genetik geçiş, beyin işlev bozuklukları vs. biyolojik, ana-baba-çocuk ilişkisindeki çarpıklıklar psikolojik, medya ve moda etkisi ise sosyal faktörler olmaktadır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler