Bilgisayar tarihçem

Bilgisayar kavramını ilk duyduğumda orta ikideydim. 1974 civarları… Bizim Mustafa Tigrek’ten duymuştum. Abisi ODTÜ’de öğrenci idi. Delikli, kare şeklinde bir takım kâğıtlar gösterip bilgisayarla ilişkisini anlatırdı.

Hayalimdeki şey, Mustafa’nın abisi gibi üstün zekâlı insanların oda büyüklüğündeki cihazlara hâkimiyeti idi. Konu Bilim Teknik Dergilerinde okuduğum birkaç yazıyla sınırla kaldı, ta ki üniversiteye dek. Bir gün diş hekimliğinde öğrenci iken ortodonti dersinde Necla hocaya “Bu elle yaptırmakta bizi zorladığınız şekilleri gün gelecek bilgisayarlar yapacak.” dediğimde, “Hadi be sen de, kabiliyetsizliğine kılıf arıyorsun!” tepkisiyle karşılaşmıştım. O anda bilgisayarlarla aramda uyuyan bağ birden uyanıvermişti. Kâbus gibi bir andı ve diş hekimliğini bırakma niyetimde bardağı taşıran son damla olmuştu.

Ardından Cerrahpaşa yıllarında bu kez Oğuz’un elindeki Commodore marka bilgisayarla, PC ile tanışacaktım. Birtakım programlama dillerinden söz eder, bir köşede habire yazılım yapardı. Ezber işi der, küçümserdim! Araya giren ihtisas vs. uzunca yıllar geçti. O esnada bilgisayarla kısa bir etkileşimim oldu. İnsan beyninin aktivitesi olan EEG’nin sayısallaştırıldığını ve oradan klinik verilere ulaşıldığını öğrenmiştim. Konuyla ilgili şahıs ünlü bilim adamı rahmetli Turan İtil idi. Bir iki yazışmamız oldu. Gönderdikleri materyaller hayranlığımı ikiye katlamıştı.

Yıl 1986 sonları idi. Nihayet Amerika’ya gidecek ve bilgisayarlarla kopmaz bir ilişki ağına girecektim. 1989 da Macintosh (umarım doğru yazmışımdır) marka bilgisayar kullanma şansım olmuştu. NIH’de… Oradaki laborant sıkı sıkı tembih ederdi: “Sakın kapatma sonra bozulur!” İnanılmaz bir korku ve saygıyla yaklaşırdım cihaza. İşe yaradığı tek şey yazı yazmak ve bir de kütüphanedeki dokümanlara ulaşmayı kolaylaştırmaktı. İstatistikleri ise hala gelişmiş hesap makinaları ile yapardık. Ne meşakkatli günlerdi.

New York yılları başlayacak, bilgisayarların dilinden anlar hale gelecektim. DOS sistemi vardı. Windows henüz yoktu. Ta ki 1992’ye dek sayısız komut ezberlemek zorunda kalırdınız. Rahmetli Ayhan Songar hocanın gecenin saat üçlerinde uyandırıp “O komutun ardına ‘slash’ mı gelecek yoksa ‘back-slash’ mı?” diye sorduğu sıcak ve güzel günler…

Bu arada virüsler ve eskittiğim çöpe giden sayısız bilgisayarlar falan… Virüsle ilk tanıştığım gün 91 senesinin kış ayları idi. Sanki veba mikrobu yayılıyor gibi korkmuştum! Bu arada bizim Kaan Özçelik bana PC Magazin dergisinde köşe yazarlığı ayarlayacaktı. Sık aralıklarla yazı yazardım. O günlerde bir okurun sorduğu soruya cevaben “Bilgisayarı insan ama insanı evren sınırlar.” gibi bir laf etmiştim. Bu cümlenin bir üniversite hocası tarafından refere edildiğini görmek beni ne çok sevindirmişti, anlatamam.

O yıllardan bu yıllara bilgisayarla bağlantı hayatımın kopmaz bir bağı olarak sürüp gelecekti. Hele bir internet vardı ki yine 90’lı yılların başında halka hitap eder haldeydi. Bilgisayar adeta insanoğluna yeni bir uzuv gibi takılacaktı!

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler