Bilişsel rehabilitasyonda gelişen trendler

Bilişsel rehabilitasyonda gelişen trendler

Bilişsel rehabilitasyonla ilgili bir önceki makalemizin devamı niteliğindeki bu yazıda, bilişsel rehabilitasyonun uygulanma şeklini şekillendiren yeni eğilimler ele alınacaktır.

Teknolojideki gelişmeler ve bireysel farklılıkların giderek daha iyi anlaşılmasıyla birlikte, bu yeni yaklaşımlar bilişsel iyileşmeyi optimize etmek ve uzun vadeli işlevsel sonuçları teşvik etmek için umut verici fırsatlar sunmaktadır.

Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR)

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri bilişsel rehabilitasyonda ilgi görmeye başlamıştır. Bu sürükleyici ortamlar, kontrollü ve etkileşimli simülasyonlar sağlayarak bireylerin belirli bilişsel zorlukları ele alırken gerçek yaşam senaryolarına katılmalarına olanak tanımaktadır. VR ve AR, dikkat ve hafızayı geliştirmek gibi bilişsel eğitimlerin yanı sıra maruz bırakma terapisi ve çevresel değişiklikler için de kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler, özel müdahaleler için dinamik ve ilgi çekici bir platform sunmaktadır.

Mobil uygulamalar ve giyilebilir cihazlar

Akıllı telefonların ve giyilebilir cihazların her yerde bulunması, bilişsel rehabilitasyonu bireylerin günlük yaşamlarına entegre etmek için yollar açmaktadır. Mobil uygulamalar bilişsel eğitim modülleri, hatırlatıcılar ve izleme araçları sunarak bireylerin kendi kendilerine rehabilitasyona katılmalarını sağlar. Akıllı saatler veya kulaklıklar gibi giyilebilir cihazlar, bilişsel performans ölçümlerini takip ederek gerçek zamanlı geri bildirim ve kişiselleştirilmiş içgörüler sağlayabilir. Bu taşınabilir teknolojiler erişilebilirliği artırdığı gibi sürekli izleme ve destek sağlamaktadır.

Kişiselleştirilmiş rehabilitasyon programları

Her bireyin bilişsel profilinin benzersiz olduğunu kabul ederek, bilişsel rehabilitasyona yönelik kişiselleştirilmiş yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Bilişsel güçlü ve zayıf yönleri değerlendiren değerlendirme araçları, klinisyenlerin müdahaleleri belirli ihtiyaçlara göre uyarlamasını sağlar. Kişiselleştirilmiş rehabilitasyon programları, bilişsel yetenekler, tercihler ve yaşam tarzı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak müdahalelerin anlamlı ve ilgi çekici olmasını sağlar. Bu bireyselleştirilmiş yaklaşım, bilişsel rehabilitasyon müdahalelerinin etkinliğini ve katılımını artırmaktadır.

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS)

Transkraniyal manyetik stimülasyon, bilişsel rehabilitasyonda umut vaat eden non-invaziv bir beyin stimülasyon tekniğidir. TMS, hedeflenen beyin bölgelerine manyetik darbeler uygulayarak nöral aktiviteyi modüle edebilir ve bilişsel gelişmeleri teşvik edebilir. TMS, dikkat, hafıza ve yürütme işlevleri dâhil olmak üzere çeşitli bilişsel alanlar için araştırılmaktadır. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakla birlikte, TMS bilişsel rehabilitasyonda yardımcı bir yöntem olarak potansiyel taşımaktadır.

Neurofeedback ve Beyin-Bilgisayar Arayüzleri (BBA’lar)

Neurofeedback ve Beyin-Bilgisayar Arayüzleri,,bireylerin beyin aktiviteleriyle doğrudan etkileşime girmelerini sağlayarak öz düzenlemeyi teşvik eder ve bilişsel performansı artırır. Beyin sinyallerinin gerçek zamanlı izlenmesi yoluyla bireyler geri bildirim alır ve sinirsel aktivitelerini modüle etmeyi öğrenir. Bu teknikler dikkat, hafıza ve öz kontrolün geliştirilmesinde umut vaat etmektedir. Neurofeedback ve BBA’lar geleneksel bilişsel rehabilitasyon yaklaşımlarını güçlendirmek için yenilikçi yollar sunmaktadır.

Bilişsel rehabilitasyon gelişmeye devam ederken, ortaya çıkan trendler bilişsel iyileşmeyi ve fonksiyonel sonuçları optimize etmek için teknolojinin ve bireyselleştirilmiş yaklaşımların gücünü kullanmaktadır. Sanal gerçeklik, mobil uygulamalar, giyilebilir cihazlar, kişiselleştirilmiş rehabilitasyon programları, transkraniyal manyetik stimülasyon, neurofeedback ve beyin-bilgisayar arayüzleri bilişsel rehabilitasyon müdahalelerinin manzarasını yeniden şekillendirmektedir. Bu gelişmeler, bilişsel bozuklukları ele almak, bireyleri güçlendirmek ve yaşam kalitelerini artırmak için yeni araçlar ve stratejiler sağlamaktadır. Araştırma ve inovasyon ilerledikçe, ortaya çıkan bu eğilimlerin klinik uygulamaya entegrasyonu, bilişsel rehabilitasyonun etkinliğini ve erişilebilirliğini daha da artırma konusunda umut vaat etmektedir.

KAYNAKÇA:
– Chen, T., Su, H., Jiang, H., Li, X., Zhong, N., Du, J., … & Zhao, M. (2020). Cognitive and emotional predictors of real versus sham repetitive transcranial magnetic stimulation treatment response in methamphetamine use disorder. Journal of psychiatric research, 126, 73-80.
– Bohil, C. J., Alicea, B., & Biocca, F. A. (2011). Virtual reality in neuroscience research and therapy. Nature Reviews Neuroscience, 12(12), 752-762.
– Cooper, D. B., Bunner, A. E., Kennedy, J. E., Balldin, V., Tate, D. F., Eapen, B. C., & Jaramillo, C. A. (2015). Treatment of persistent post-concussive symptoms after mild traumatic brain injury: a systematic review of cognitive rehabilitation and behavioral health interventions in military service members and veterans. Brain imaging and behavior, 9, 403-420.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler