Bipolar bozukluk kan tedavisi ile tespit edilebilir

Bipolar bozukluk kan tedavisi ile tespit edilebilir

Kan testlerinin dijital olarak gerçekleştirilen ruh sağlığı değerlendirmeleri ile birleştirildiğinde bipolar bozukluğa daha başarılı teşhis koyulabildiği tespit edildi.

Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, birçoğuna yanlışlıkla majör depresif bozukluk tanısı almış bipolar bozukluğu olan kişilere teşhis koymak için dijital psikiyatrik değerlendirme ve kan testi kombinasyonunu kullanmışlardır. Araştırmacılar, kan testinin yalnızca bipolar bozukluğu olan hastaların yalnızca yüzde 30’una kadar teşhis koyulabildiğini, fakat dijital olarak gerçekleştirilen ruh sağlığı değerlendirmesi ile birleştirildiğinde daha da etkili olduğu belirtilmektedir.

Bipolar bozukluk depresyonla karışabiliyor

Hastalar çoğunlukla sadece moralleri bozuk olduğunda doktora başvurabiliyor. Bu sebeple bipolar bozukluk genellikle majör depresif bozukluk olarak görülebiliyor. Bipolar bozukluğu olan bir kişi düşük bir ruh hali dönemi yaşadığında, bu durum bir hekime majör depresif bozukluğu olarak gözükebilir. Fakat, bu iki durumun farklı şekilde ele alınması gerekmektedir.

Bipolar bozukluğu olan birinin tedavisine duygudurum dengeleyici eklenirken antidepresanlar da reçete edilirse, bu manik bir dönemi tetikleyebilir. Bipolar bozukluğunda doğru tanı konulmasındaki en etkili yöntemlerden biri kapsamlı bir psikiyatrik değerlendirmedir. Ancak bu durumu değerlendirmek uzun zaman alabilmektedir

Verilerin analizi, ilaç tedavisi gibi kafa karıştırıcı faktörleri kontrol ettikten sonra bipolar bozukluk tanısı için biyobelirteçlerin önemli olduğunu göstermiştir. Tanımlanmış 17 biyobelirteçten oluşan metabolit göstergeler yaşam boyu manik semptomlarıyla birebir ilişkiliydi. Bu ilişki, çalışmanın bir yıllık takip süresi boyunca yeni bir klinik majör depresif bozukluk ya da bipolar bozukluk tanısı alan ayrı bir hasta grubunda da kontrol edildi ve doğrulandı.

Hastalar daha çok kan testini tercih ediyor

Araştırmacılar, hasta tarafından bildirilen bilgiler ile biyobelirteç testinin kombinasyonunun, özellikle tanının tam olarak belirlenemediği durumlarda, bipolar bozukluk için tanıyı oldukça iyileştirmiştir.

Genel olarak dijital olarak değerlendirilen kısım çok daha etkili olsa da biyobelirteç testi iyi performans göstermekteydi. İyi performans göstermesinin yanında zamandan da tasarruf ediliyordu. Bu sebeple araştırmacılara göre her iki yaklaşımı da kullanmak ideal olacaktır. Çünkü bu iki değerlendirme birbirinin tamamlayıcısı rolündeydi.

Çalışma grubundaki bazı kişilerin birincil olarak biyobelirteç testini tercih ettiğini görülmüştür. Bu bireylerde çok daha objektif bir bakış açısı olduğu yönündeki düşünceleri baskındı.

Çalışmanın yazarlarından Tomasik konuyla ilgili “Akıl hastalığının biyolojik bir temeli vardır. Oluşan bu durumun hastaların kendi akıllarından kaynaklanmadığını bilmeleri önemlidir. Bu, diğer hastalıklar gibi vücudu etkileyen bir hastalıktır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Diğer yazarlardan olan Bahn ise “Biyobelirteçlerin tanısal özelliklerine ek olarak, duygudurum bozukluklarına da potansiyel ilaç geliştirme hedeflerini belirlenebilir ve bu da aha etkili tedavi yöntemlerine yol açabilir.” dedi.

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News (25.10.2023). Bipolar Disorder Can Be Detected With Blood Test.
– Tomasik J, Harrison SJ, Rustogi N, et al. (2023) Metabolomic Biomarker Signatures for Bipolar and Unipolar Depression. JAMA Psychiatry.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler