Bir kan testi bipolar bozukluğu teşhis edebilir mi?

Bir kan testi bipolar bozukluğu teşhis edebilir mi?

Ruh sağlığı sorunları genellikle psikiyatristler, psikologlar ve diğer klinisyenler gibi ruh sağlığı uzmanları tarafından teşhis edilir. Ancak ruh sağlığı bozukluklarının profesyonel teşhisi hataya yer bırakabilmektedir. Bunun nedeni genellikle farklı ruh sağlığı bozuklukları arasında örtüşen semptomlardır. Bu noktada kan testleri, sağlık çalışanlarının ruh sağlığı bozukluklarını daha doğru bir şekilde teşhis etmeleri için bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak standart hale gelmeden önce daha fazla araştırma gereklidir.

Kan testleri: Araştırmalar ne diyor?

2016 yılında yapılan bir çalışmada kan testleri kullanılarak bipolar bozukluk için saptanan biyo-belirteçlerle teşhis yaklaşık %70 doğruluk oranıyla tespit edilebilmiştir.

Araştırmacılar, bipolar bozukluğu olanlarla kontrol grubunu birbirinden ayırt edebilecek 20 biyo-belirteç bulmayı başardılar.

Ancak araştırma, bipolar bozukluğu olan bireylerin, şizofrenideki psikoz semptomları ve diğer birçok bozukluk semptomuyla örtüştüğü için yanlış teşhis alabileceğini öne sürüyor.

Bu sebeple, özellikle bipolar bozukluk için bir biyo-belirteç paneline ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir.

Bipolar bozukluk ile karışabilecek tanılar

 • Majör depresif bozukluk (MDB)
 • Narsistik kişilik bozukluğu
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • Borderline kişilik bozukluğu
 • Yaygın anksiyete bozukluğu

2021 yılında yapılan bir çalışma, araştırmacıların %70’e varan oranlarda yanlış teşhis konulduğunu tespit ettiği bipolar bozukluğu teşhis etmek için sağlık profesyonellerinin kullanabileceği kan biyo-belirteç testlerine olan ihtiyacı da destekledi. Araştırmacılar, hastaların depresyon ve mani açısından değerlendirilmesine yardımcı olabilecek biyo-belirteçler bulmaya devam etti.

Kan biyo-belirteçleri ne işe yarar?

Teşhis: Test henüz yaygın bir uygulama olmasa da sonunda ruh sağlığı bozukluklarını daha doğru teşhis etmenin bir yolu olabilir.

Tedavi: Ayrıca, kan biyo-belirteçleri bipolar bozukluğu olan kişiler için uygun ilacı belirlemek için gereken süreyi azaltabilir.

İlaçlarla kişiselleştirilmiş eşleştirme

2021 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, bipolar bozukluğun habercisi olabilecek 26 kan biyobelirteci belirledi. Araştırmalarının bir diğer kısmı da bipolar bozukluğu olan kişilerde biyo-belirteçlere dayalı olarak kişiselleştirilmiş ilaç eşleştirme potansiyeliydi.

Test, katılımcıların semptomlarına ve biyo-belirteçlerine dayanarak hangi ilaçların yararlı olabileceğini önerdi. Örneğin, çalışmada araştırmada tanımlanan bir hasta profili kullanıldı ve profilindeki biyo-belirteçler gösterildi.

Bu hastanın depresyon puanı yüksekti ve bipolar ruh hali değişimleri (yazarların “geçiş” olarak adlandırdığı) olasılığı yüksekti. Araştırmacılar, özellikle hangi ilaçların onun için en yararlı olabileceğine karar verebildi.

Çalışmadan önce katılımcıya, genellikle antidepresanlarla tedavi edilen MDB tanısı yanlışlıkla konmuştu. Ancak kan biyo-belirteç paneline dayanarak, antipsikotik ilaçların ve duygudurum dengeleyicilerin daha yararlı olduğu belirlendi.

Sonuç

Bipolar bozukluğu belirlemek veya kişiselleştirilmiş ilaç eşleştirmesi sağlamak için standartlaştırılmış bir klinik kan biyo-belirteç testi yoktur.

Ancak sağlık çalışanlarının bipolar bozukluğu teşhis ve tedavi etmelerine yardımcı olacak kan biyo-belirteç testlerinin geliştirilmesine yönelik yeni araştırmalar umut vericidir.

Kan biyo-belirteç testlerinin faydaları, bipolar bozukluğu olan bireylerin semptomları hafifletmek için daha iyi eşleştirilmiş ilaçlar almasına yardımcı olacaktır.

Buna ek olarak, kan biyo-belirteç testleri yanlış teşhisi azaltmaya ve bipolar bozukluk ile örtüşen semptomlara sahip diğer durumları ayırt etmeye yardımcı olabilir.

Ancak, bipolar bozuklukta kullanılan psikiyatrik ilaçların deneme yanılma süresini azaltabilecek kişiselleştirilmiş ilaç eşleştirmesi konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

KAYNAKÇA:
– Nicole Washington (04.05.2022) “Can a Blood Test Diagnose Bipolar Disorder?” PsychCentral.
– Haenisch, F., Cooper, J. D., Reif, A., Kittel-Schneider, S., Steiner, J., Leweke, F. M., … & Bahn, S. (2016). Towards a blood-based diagnostic panel for bipolar disorder. Brain, behavior, and immunity, 52, 49-57.
– Le-Niculescu, H., Roseberry, K., Gill, S. S., Levey, D. F., Phalen, P. L., Mullen, J., … & Niculescu, A. B. (2021). Precision medicine for mood disorders: objective assessment, risk prediction, pharmacogenomics, and repurposed drugs. Molecular Psychiatry, 26(7), 2776-2804.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler