Çocuklarda Dil Gelişimi ve Bireysel Farklılıklar

Çocuklarda Dil Gelişimi ve Bireysel Farklılıklar

Dil gelişimini aşamaları dünyanın her yerinde aynıdır fakat insanları birbirinden ayıran bireysel farklılıklar vardır. Bireysel farklılıklar temel anlamda genetik ve çevresel olmak üzere ikiye ayrılır.

Dil gelişiminde, gen ve çevre etkisiyle çocukların konuşma hızları çeşitlilik gösterebilir. Bireyin taşıdığı genler nedeniyle dil gelişimi diğer insanlardan farklı olabilmektedir. Örneğin konuşmayı geç öğrenen bir çocuğun babasının da konuşmayı geç öğrendiği gözlemlenebilir.

Ebeveynlerin çocukların erken dil gelişimlerindeki rolü büyüktür. Yapılan çalışmalara göre konuşkan ebeveynlerin çocuklarının, sessiz ebeveynlerin çocuklarına oranla 2 kat daha geniş bir kelime dağarcığına sahip olduğu görülmüştür.

Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişim Enstitüsünün (NICHD) yaptığı çalışmalarda zengin bir çevrede (oyuncak çeşitliliği ve aile ilgisinin zengin olduğu çevre vb.) yetişen çocukların, yetersiz bir çevrede yetişen çocuklara kıyasla, daha fazla kelime dağarcığı olmakla birlikte daha karmaşık dil yeteneklerine sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Sosyo-ekonomik durumun dil gelişimine etkisi

Sosyo-ekonomik durum çocuğun dil gelişiminde çok önemli rol oynamaktadır. Düşük sosyo-ekonomik ortamdan gelen ve ebeveynleri tarafından daha az iletişim kurulan çocukların kelime dağarcığı daha kısıtlı olabilmektedir.

Ebeveynlerin dil gelişimine etkisi

Çocuklarıyla daha çok konuşan, sorularına daha çok cevap veren, onlara daha fazla kitap okuyan ebeveynlerin varlığı çocuğun konuşma becerisine katkıda bulunur. Örneğin küçük bir çocuğun akşam yemeğinde ailesi ile masaya oturması ve ailesinin onunla sohbet etmesi çocuğun dil gelişimine katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak hem genler hem de çocuğun içinde bulunduğu çevreyle birlikte dil gelişiminde bireysel farklılıklar oluşur.

KAYNAK:
https://www.ed.ac.uk/news/all-news/language-100211
http://www.healthofchildren.com/L/Language-Development.html
Sternberg, R. J., & Sternberg, K. (2016). Cognitive psychology. Nelson Education.