Daha iyi ‘zihin okuma’ becerileri gelişmiş işbirliğiyle bağlantılı

Daha iyi 'zihin okuma' becerileri gelişmiş işbirliğiyle bağlantılı

Birmingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, zihin okuma becerileri güçlü olan kişilerin görevleri tamamlamak için iş birliği yapma konusunda, zihin okuma becerileri zayıf olan kişilere göre daha başarılı olduklarını bulmuşlardır.

‘Zihin teorisi’ olarak da adlandırılan zihin okuma becerileri mutlaka zekâ ile ilgili değildir. Örneğin işyerinde veya okullarda ve kolejlerde iş birliğini geliştirmeye yönelik eğitim programları yoluyla geliştirilebilmektedir.

İşbirliğine dayanan oyun

Journal of Experimental Psychology’de yayımlanan çalışmada ekip 400’den fazla katılımcının zihin teorisini ölçtü. Katılımcılar daha sonra çiftlere ayrılarak bir dizi iletişim oyunu oynamışlardır. Her oyuncunun ekranında, partnerleri tarafından görülemeyen bir dizi görsel ipucu vardı. Farklı ipucu setleri hakkında iletişim kurmaları ve bir bulmacayı çözmek için bunları birlikte kullanmaları gerekiyordu.

İşbirliğindeki başarısızlıklar nelere bağlı?

Zihin kuramı (ZK) becerileri yüksek olan ve benzer şekilde yüksek ZK puanlarına sahip kişilerle eşleştirilen oyuncular, düşük ZK becerilerine sahip oyuncularla eşleştirilen oyunculardan daha etkili bir şekilde iş birliği yaptı. Araştırmacılar bunun nedeninin, aynı zihinsel alanda hizalanma ve yanlış hizalama meydana geldiğinde hızla toparlanma becerisinin artması olduğunu öne sürüyor.

Benzer şekilde, araştırmacılar, düşük zihin kuramı becerilerine sahip katılımcılar arasında iş birliğindeki başarısızlıkların daha yaygın olduğunu bulmuşlardır. Bunun nedeninin, bu katılımcıların düşüncelerini hizalamanın yollarını bulmakta zorlanmaları, daha sık hata yapmaları ve hatalardan daha zayıf bir şekilde kurtulmaları olduğunu öne sürüyorlar.

Çalışma yürütücülerinden Roksana sonuçları şöyle yorumluyor; “Biz bu çalışmada, iş birliğindeki problemlerin tamamen sizinle ilgili olmadığını ilk kez gösteriyoruz. Kendiniz mükemmel zihin okuma yeteneklerine sahip olsanız bile, benzer yeteneklere sahip biriyle iş birliği yapmak yine de avantajlı olacaktır, bu nedenle iş birliği ortağınızı akıllıca seçin!”

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News (13.07.2023). Better ‘Mind Reading’ Skills Linked to Enhanced Cooperation.
– Markiewicz, R., Rahman, F., Apperly, I., Mazaheri, A., & Segaert, K. (2022, May 27). It’s not all about you: Communicative cooperation is determined by your partner’s theory of mind abilities as well as your own. https://doi.org/10.31234/osf.io/uhbez.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler