Egzersiz, hafıza ve ruh sağlığı arasındaki bağlantılar ortaya çıktı

Egzersiz, hafıza ve ruh sağlığı arasındaki bağlantılar ortaya çıktı

Egzersizin, bilişsel ve zihinsel sağlığınızı iyileştirebildiği oldukça bilinen bir olgu. Ancak çalışmalar egzersizin tüm biçimlerinin ve yoğunluklarının beyni eşit şekilde etkilemediği yönünde. Yeni bir Dartmouth çalışmasına göre, uzun süre boyunca belirli egzersiz yoğunluklarının hafıza ve zihinsel sağlığın farklı yönleriyle ilişkili.

Scientific Reports adlı dergide yayınlanan çalışmanın sonuçları, egzersizin nasıl optimize edilebileceğine ilişkin bilgiler sunuyor.

Çalışmanın baş yazarı Jeremy Manning, “Ruh sağlığı ve hafıza, günlük hayatımızda yaptığımız neredeyse her şeyin merkezinde yer alıyor. Çalışmamız, farklı fiziksel egzersiz yoğunluklarının zihinsel ve bilişsel sağlığın farklı yönlerini nasıl etkilediğini anlamak için bir temel oluşturmaya çalışıyor.” diyor.

Fitness takibi cihazları egzersiz, hafıza ve ruh sağlığı arasındaki bağlantıları ortaya çıkardı.

Fitness takibi program kullanan 113 kullanıcı üzerinde yapılan çalışmada katılımcılara bir dizi bellek testleri uygulanıyor ve cihazlarında kaydettikleri bir yıl önceki fiziksel aktivite verilerini paylaşmaları isteniyor. Araştırmacılar, daha aktif bireylerin daha iyi hafıza performansına ve zihinsel sağlığa sahip olması gibi genel bir sonuç bekliyorlardı, ancak sonuçlarda bazı ince ayrımlar mevcut.

Egzersiz ve stres

Düşük yoğunlukta egzersiz yapma eğiliminde olan kişiler bazı bellek görevlerinde daha iyi performans gösterirken, yüksek yoğunlukta egzersiz yapan kişiler diğer bellek görevlerinde daha iyi performans gösterdi.

Daha yoğun egzersiz yapan aktif katılımcılar da daha yüksek stres seviyeleri bildirirken, düzenli olarak daha düşük yoğunluklarda egzersiz yapan kişilerde daha düşük kaygı ve depresyon oranları görüldü.

4 farklı bellek performansı

Çalışmada kullanılan dört tür bellek görevi, farklı zaman dilimlerinde katılımcıların yeteneklerinin farklı yönlerini araştırmak için tasarlandı. İki görev grubu “epizodik” belleği (dün yaptığınız gibi otobiyografik olayları hatırlamak için kullanılan aynı tür bellek) test etmeyi amaçlıyordu.

Başka bir görev grubu, “mekansal” belleği- arabanızı nereye park ettiğiniz gibi konumları hatırlamak için kullanılan bellek türünün aynısı- test etmek için tasarlandı.

Son görev grubu ise kavramlar veya diğer anılar arasındaki bağlantıları hatırlama yeteneği olan “ilişkisel” hafızayı test etti.

Bulgular

Önceki yıl boyunca daha aktif olan katılımcılar, genel olarak daha iyi hafıza performansı gösterme eğilimindeydiler ancak yaptıkları aktivite türü ve yoğunluğuna göre iyileşme gösterdikleri bellek türleri farklıydı.

Araştırmacılar, genellikle orta yoğunlukta egzersiz yapan katılımcıların epizodik bellek görevlerinde daha iyi performans gösterme eğilimindeyken, sıklıkla yüksek yoğunluklarda egzersiz yapan katılımcıların uzamsal bellek görevlerinde daha iyi performans gösterdiğini buldular. Nadiren egzersiz yapan katılımcılar, uzamsal bellek görevlerinde daha kötü performans gösterme eğilimindeydiler.

Araştırmacılar ayrıca katılımcıların zihinsel sağlıkları ile hafıza performansları arasındaki bağlantıları da belirlediler. Kendi bildirdiği rapora göre anksiyete veya depresyonu olan katılımcılar, uzamsal ve çağrışımsal bellek görevlerinde daha iyi performans gösterme eğilimindeyken, bipolar bozukluğu olanlar, epizodik bellek görevlerinde daha iyi performans gösterme eğilimindeydi. Daha yüksek düzeyde stres bildiren katılımcılar, çağrışımsal bellek görevlerinde daha kötü performans gösterme eğilimindeydi.

Sonuç

Jeremy Manning, “Fiziksel aktivite, hafıza ve zihinsel sağlık söz konusu olduğunda, ‘yürümek hafızanızı geliştirir’ veya ‘stres hafızanızı incitir’ gibi tek cümlelerle özetlenemeyecek gerçekten karmaşık bir dinamik var” diyor.

Çalışma ekibi ek araştırmalarla, bulgularının bazı heyecan verici uygulamalara sahip olabileceğini söylüyor. Manning, “Örneğin, öğrencilerin bir sınava hazırlanmalarına veya depresyon semptomlarını azaltmalarına yardımcı olmak için bilişsel performanslarını ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmeye yardımcı olmak için özel egzersiz rejimleri tasarlanabilir.” ifadelerinde bulundu.

KAYNAK:
– Neurscience News – Fitness Trackers Reveal Links Between Exercise, Memory, and Mental Health – Manning, J. R., Notaro, G. M., Chen, E., & Fitzpatrick, P. C. (2022). Fitness tracking reveals task-specific associations between memory, mental health, and physical activity. Scientific reports, 12(1), 1-12.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler