Gece kuşundan sabah insanına dönüşmek mümkün mü?

Gece kuşundan sabah insanına dönüşmek mümkün mü?

Araştırmacılar, gece kuşu ya da sabah insanı olmanın bir önemi olmadığını ifade ediyor.

Uyku çalışmaları üzerine uzmanlaşmış Standford Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Rafael Pelayo, “Hepimizin sabah insanı veya akşam insanı olmaya yönelik genetik eğilimleri vardır. Ama eğilimlerimiz kaderimiz değildir”.

Pelayo, gece kuşlarının toplumun standart programına ve beklentilerine uyması gerektiğinde bir tür kronik jetlag durumunun ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Bu nedenle, güne zinde başlamak için (ya da sadece işe zamanında gitmek için) daha erken uyanmak isteyenler ve tedavi gerektiren bir uyku bozukluğu olmayanlar için, Prof. Pelayo bazı somut ipuçları sunuyor:

 1. İlk olarak, ideal uyanma saatinizi seçin

Pelayo, önce hastalarının uyanma saatlerine değiniyor, çünkü “Uyanma saatini sabitlemek, uyku saatini zorlamaktan daha kolay” diyor- ki bu da yatma saatinden farklı. Yatma zamanı, yatağa girdiğiniz saattir” diye açıklıyor. “Uyku zamanı, o yataktan çıkana kadar o yatakta geçirilen tüm zamanın toplamıdır.”

Pek çok insan uyanma saatinin uykuya dalma saatine bağlı olduğunu varsayıyor ki bu mantıklı görünüyor. Ama gerçekte, “Beyin her zaman şafak ve alacakaranlığı tahmin etmeye çalışıyor. Sirkadiyen ritimlerimizi düzenleyen sözde saat genleri tarafından yönetilen bu mekanizma, hayvanlar aleminde, hatta sineklerde bile mevcuttur.”

 1. Ardından, bir uyku saati belirleyin

Tercih ettiğiniz bir uyanma saati belirledikten sonra, kaç saat uyumak istediğinizi belirleyin ve ardından yatma saatinize ulaşmak için geriye doğru çalışın. Pelayo, genel yönergelerin yetişkinlerin 7 ila 9 saat arasında uyuması gerektiğini ve bunu kişiselleştirerek yorgun değil, tazelenmiş hissederek uyanacağınızı söylüyor. Matematiği yaptıktan sonra, yatmak isteseniz bile, uygun yatma saatine kadar yorganın altına girmeyin.

 1. Ertele tuşuna basmayın

Alarmı ertelemek o anda harika görünür, ancak alarmımız çaldıktan sonra tekrar içine düştüğümüz uyku, görünüşe göre tadını çıkarmak için harcadığımız zamana değmiyor.

Pelayo, “Hafif uyku için rüya görme zamanını değiştiriyorsunuz. Ancak bu, kötü bir anlaşmadır. Alarmı erteleyerek kendinize fazladan dokuz dakika kazanmak yerine, alarmınız seçtiğiniz saatte çaldığında kalkın, bu, saati odanın karşı tarafında tutmanız gerektiği anlamına gelse bile böyle yapın.”

 1. Yapacak eğlenceli bir şey bulun

Çoğumuzun kesinlikle olması gerekenden daha erken yataktan kalkmak için bir nedene ihtiyacı var; aksi takdirde, mümkün olan son dakikaya kadar uyuruz.

Pelayo, “Lisans öğrencisiyken, motive olduğum için sabah insanıydım” diyor. “Herkes kendine göre bu teşviki bulabilmeli. Keyif aldığınız, ideal olarak vücudunuzu ışığa maruz bırakan, örneğin yürüyüşe çıkan bir şey yaparak kendinizi ödüllendirmeniz iyidir. Ancak bir video oyunu oynamak bile işe yarayacaktır.”

 1. Stresi yönetin

Gecenin ortasında uyanırsan, sorun değil. Aslında, bu durumu herkes yaşar, diyor Pelayo. İnsanlar yaklaşık her bir buçuk saatte bir uyanırlar. Bu, kendimizi güvende tutmak için evrimsel bir uygulamadır. Paleo, “Önemli olan uyanmak değil, bundan rahatsız olmaktır” diyor.

 1. Yeni alışkanlığa devam et

Pelayo, uykumuzda değişiklik yapmak için pratik gerekli. Gözlemlerimize göre bunu için en az altı hafta boyunca sürekli olarak seçtiğimiz saatte uyanmak lazım. Kliniğimizde uykuyu düzenlemek için sirkadiyen, homeostatik ve davranışsal teknikleri birleştiriyoruz. Bunlar içerisinde değişmesi en uzun zaman alan sonuncusu yani yeni bir alışkanlık benimsemektir.

Son olarak Pelayo, “İnsanlar üç ila dört gün boyunca bir şeyler yapıyor ve işe yaramadı diyorlar. Fakat beynimiz büyük değişimlere bu kadar hızlı uyum sağlamak için tasarlanmamıştır. Sonuç olarak dünyanın dönüşünü tahmin etmek için bir sistemi manipüle ediyorsunuz. Bunun için biraz daha çaba gerekebilir.” ifadelerinde bulundu.

KAYNAK:
– Neuroscience News. How to Become a Morning Person

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler