“Gülün Adı” ya da Dogmaya Karşı Gerçeklik Tutkusu

“Gülün Adı” ya da Dogmaya Karşı Gerçeklik Tutkusu

En baştan söyleyeyim, bu yazı Umberto Eco’nun 1980 tarihli Gülün Adı romanına ve ondan uyarlanan 1986 tarihli Jean-Jacques Annaud’un yönetmenliğini yaptığı aynı adlı filme dair spoiler/içerik bilgileri içermektedir.

Umbert Eco (1932-2016) çağımızın en önemli entelektüel/akademisyenlerinden biriydi. Esas itibarıyla Orta Çağ felsefesi, tarihi, kültürü, Hıristiyanlık tarihi alanlarında uzman olmakla birlikte, dilbilim ve felsefe de temel çalışma alanıydı aynı zamanda. Eco’nun geniş bir yelpaze içerisinde geride bıraktığı akademik miras hayli hacimli boyutlardadır. Bununla birlikte, bütün bunların arasında Gülün Adı romanı hem içeriğinin gücü hem de dünya genelindeki yaygınlığı ile birlikte düşünüldüğünde, biraz daha fazla ön plana çıkmaktadır. Latincede “magnus opum” dedikleri, yani “en büyük iş” anlamındaki deyişin işaret ettiği gibi, bazen tek bir eserin gücü, ortaya konan eserlerin toplamından daha fazla etki yapabilmektedir.

Hem edebi bir eser hem de bir sinema ürünü olarak Gülün Adı artık klasikleşmiş bir çalışma konumundadır. Ele aldığı ve izini sürdüğü konuyla, (film için) oyunculuklarıyla, diyaloglarla, oluşturulan tarihsel atmosferle… genel olarak bütünlüklü meselesiyle tam bir başyapıttır bu eser. Ancak her “klasik” konumundaki eser için geçerli olduğu üzere, belirli bir düzeyde arka plan bilgisini de şart koşmaktadır. Eserin işlediği merkezi problemlerini ana hatlarıyla bilmek, onun ele aldığı konuya yetkinlikle nüfuz edebilmeyi de kolaylaştırmaktadır. Tartışmaların arka planına dair bilgi sahibi olunmadığı takdirde, anlamsız simge ve sözcükler olarak görünmeleri de oldukça olasıdır.  Örneğin manastır kulesindeki gizli kütüphane bölümünde bulunan metnin Jorge tarafından yakıldığı sahnede, baş karakter olan Fransisken rahip William ile manastarın “gelenek”in temsilcisi durumundaki kıdemli rahibi Jorge arasındaki metin-gerçeklik tartışması, Orta Çağ düşünce dünyasındaki tümeller tartışmasının ta kendisidir esasında. O diyalogu daha iyi kavramak için, ana hatlarıyla tümeller tartışmasını bilmek gerekmektedir.

Roman/film -bundan sonra “film” diyeceğim- Orta Çağ’ın sonlarına doğru, 1327 yılında bir manastırda olanlara odaklanmaktadır. Manastırda esrarengiz cinayetler işlenmektedir, bunun neden olduğunu, bu cinayetlerin katillerinin kim olduğu ise bir türlü bulamamaktadırlar. William bu konuyu açıklığa kavuşturmak için gelmiştir manastıra, çırağı ile birlikte. Manastırın güç sahibi konumundaki herkesin bildiği, aslında gizleme konusunda ortaklaştığı bir cinayetler dizisidir açıklığa kavuşturulması beklenen. Yayılmasını, hatta konuşulmasını bile istemedikleri bir konu vardır. Aslında bir kitap bölümüdür bu.

Klasik Yunan filozoflarından Aristoteles’in estetik üzerine olan Poetika kitabının bir parçası ya da devamı olarak görülebilecek, komedya konusudur temel mesele. Bilindiği gibi Aristoteles’in metinleri çeşitli dolayımlardan geçtikten sonradan sistematik hale getirilerek oluşturulmuştur Batı kanonunda. Bu esnada bazı metinlerin kaybolduğu ya da bilerek gizlenmiş olması olası görünmektedir. Aristoteles’i ancak kilise ve kilise araştırmacılarının çizdikleri sınırlar ve dolayımlarla okumak, böyle bir soruna açık kapı bırakmaktadır. Örneğin dönemin bir tartışması olarak kilise, gülmeyi, kahkahayı, eğlenceyi vb. şeyleri şeytanilikle ilişkilendirerek yasaklamıştır. Bu yasağı esas itibarıyla Aristoteles’e dayandırdıkları söylenir. Gülmek şeytani bir şey değildir diyenler, Aristoteles’in de komedya yazmış olduğuna vurgu yaparlar, ancak bu metni ne gören vardır ne de okuyan. İşte manastırın kütüphanesinde bu metnin dünyadaki tek örneğinin olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu metin kule bölümünde labirent şeklindeki gizli kütüphanenin raflarındadır ve sayfaları zehirli mürekkeple bezelidir. Bu bölüme girmek yasaktır, bir şekilde girip metni eline alıp sayfaları çevirenler, zehirlenerek ölmektedirler. “Dogma” konumundaki bir şeyin bu konumunu korumak, artık içeriğin bile önüne geçmiştir.

Kilise statükosu (ya da Papalık) yerleşik bir norm haline getirdiği gülme yasağı konusunda tereddüt oluşturabilecek bir zemine bile asla izin vermemektedir. Dogma durumuna gelmiş bir şeyin konumunu değiştirmek çabası değil, onu tartışmak bile yasaklıdır. Gerçeğin tutkuyla peşine düşen Fransisken William ise, manastırda gizlenmesi konusunda ortaklık olan şeye dair pandoranın kutusunu açabilmek için adeta bir dedektif gibi çalışmakta, kıvrak zekasını kullanmaktadır. Dogma güçlü gibi görünse de, gerçeklik karşısındaki tutku da en az onun kadar güçlü bir motivasyon kaynağıdır. William ve çırağı manastırın gizemini, kültür ve uygarlık tarihinin çeşitli ana motifleriyle birlikte tartışmakta ve sonunda gerçeği açığa çıkarmaktadırlar.

Filmin gerçekten yoğun sembollerle güçlü bir anlatım tarzı vardır. Örneğin: Şeytanla iş birliği yaptıkları suçlamasıyla öldürülecek olan kişilerin idamları sırasında, yoksul köylülerden birinin, suçlu oldukları söylenen kişilerin infaz anında, Engizisyon temsilcisi olan kişiye karşı eline bir taş alması; manastır kulesi alev alev yanarken engizisyon temsilcisinin arabasına binip kaçması ve sonrasında arabanın çamura saplandığı anda, köylülerden yardım istemesi ama onların yardım etmek bir yana arabayı uçurumdan aşağıya atması… ve daha nice etkileyici sahneleri film boyunca görmek mümkündür. Bu anlamda bu film uygarlık, din ve toplumsal tarih verileri olmaksızın gerçekten asıl anlamını kavrayamayacak kadar hacimli bir eserdir. Manastır mutfağının yiyeceklerle ve ambarlarının tıka baka buğdayla dolu olması, ancak insanların korkunç bir sefalet içerisinde yaşamak zorunda bırakılması bile başlı başına ayrı ve hacimli bir konudur elbette. Yerleşik kilisenin şatafatına karşın manastırdan dökülen çürük sebzeleri toplamak için birbirleriyle yarışmaktadır insanlar. Tam bu sahnede tipik bir Fransisken rahip olarak William’ın cümlesi çok etkileyicidir: “Kilisenin fakirlere yaptığı cömert bir bağış daha (…) artık şeytana ihtiyaç yok”.

Bir dönemin bütün sembol ve problemlerinin ele alındığı Gülün Adı kitabı ve filmi her yönüyle klasik sıfatını hak etmektedir. Hıristiyanlık ekollerinin dine ve dünyaya bakışlarındaki ayrım noktalarından, felsefenin de temel problemi olarak, bilginin nasıl oluştuğu ve değiştiği konusuna dair tartışmalara dair, pek çok derinlikli tartışmayı görmek mümkündür. Rahip Jorge bilginin gelişme ve ilerleme gibi hiçbir yanı olmadığını ısrarla vurgularken, William değişme, gelişme ve ilerlemeden dem vurmaktadır. Bir kanat dogma’nın sözcüsü durumundayken, diğer taraf gerçekliğin ve onun oluşturduğu tutkunun peşindedir.

En son olarak, filmin final sahnesi olarak manastırın yerle bir edilmesi, “dogma”nın tamamen dağıtılması, yoksul köylülerin manastırı adeta yağmalaması ve usta ve çırak iki Fransisken’in eşeklerine binerek renksiz cübbeleriyle yollarına devam etmeleri, mütevazı ancak etkili bir sahnedir. Bir dogmanın etrafındaki cinayetleri açıklığa kavuşturmanın ve gerçeği açığa çıkarmanın verdiği dinginlikle yol almaktadır karakterler. Dogmadan kurtulmak huzur/dinginlik verir ve insanı özgürleştirir mesajını açıklıkla vermektedir yazar ve yönetmen.

Z. Soner Dinç

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler