Haberler

Psikopatlık ve Cinsiyet

Anti sosyal kişilik bozukluğu ya da psikopati olarak adlandırdığımız bu bozukluğa sahip kişiler genellikle; sıkça yalan söylemek, kendisini ve başkasını tehlikeye sokan saldırgan davranışlarda bulunmak, toplumsal yükümlülükleri yerine getirmemek, suç işlemek ve sonucundan pişmanlık duymamak, dürtüsellikle beraber davranış sonuçlarını kestirememek vb. gibi uyumsuz ve zarar verici davranışlarla dikkat çekerler. Psikopat kişiler suç işlemekten korkmadıkları gibi suç sonucu aldıkları cezadan etkilenmez, kaygı duymaz ya da vicdan azabı çekmezler.

Cinsiyet Farklılıkları Evlilik Doyumunu Etkiliyor mu?

Cinsel ilişki evlilik için önemlidir ancak zaman içinde eşlerin seks arzusunda azalma yaşanabilir ve bu durumun birçok nedeni vardır. Cinsel arzudaki herhangi bir azalmanın oranları erkekler ve kadınlar için farklı olabilir.

Çığlık Terapisi

ABD’de her yıl 40 milyon yetişkin Kaygı Bozukluğu tanısı almaktadır. Kaygı Bozukluklarının sağaltımı için terapilerin, egzersiz programlarının ve tedavilerin çeşitliliği gün geçtikçe artmaktadır. Çığlık terapisi de bunlardan bir tanesidir.

İyi Bir Çocukluk İyi Bir Yaşam

İyi bir yaşam… Bu ifade kişiden kişiye farklı istekleri ve anlamları karşılıyor olsa da pek çok insan için sağlıklı olmak, istikrarlı bir iş hayatı ve sağlıklı bir sosyal çevre ideal görünmektedir.

Tardif diskineziye çözüm için güçlü bir umut: Valbenazine

Şizofreni başta olmak üzere birçok psikotik hastalıkta kullanılan bazı ilaçların yol açabildiği geç ortaya çıkan hareket bozukluğu (tardif diskinezi) için valbenazine, FDA onayı aldı. Valbenazine bir VMAT2 (veziküler monoamin transporter2 geni) inhibitörüdür. Dopaminin sinaptik aralığa boşalmasını engeller.

10 yıl öncesinden bir öngörü

2006 yılında çalışmalarına başladığımız ve 2009 yılında tamamlanıp Israel J of Psychiatry dergisinde yayınlanan “Reducing Mental Illness Stigma in Mental Health Professionals Using A Web-Based Program” başlıklı çalışmamız, dünyanın en önemli tıp dergilerinden olan Lancet’in son sayısında yer aldı. Akıl hastalıklarının damgalanmasının önüne nasıl geçileceğini ortaya koyan çalışmamız, Lancet dergisinde yayınlanan “Evidence for effective interventions to reduce mental-health-related stigma and discrimination. Thornicroft G, Mehta N, Clement S, Evans-Lacko S, Doherty M, Rose D, Koschorke M, Shidhaye R, O’Reilly C, Henderson C. Lancet. 2015 Sep 22. pii: S0140-6736(15)00298-6. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00298-6.” makalesinde kaynak olarak gösterildi.

Psikiyatrik hastalıklara sebep olan ortak mekanizma hakkında ipuçları

Psikiyatrik hastalıklara yol açan temel mekanizmanın histon metilasyonu denilen genetik sürece dair problemden kaynaklandığına ilişkin güçlü ipuçları olduğu Nature Dergisinin 2015 yılının ilk sayılarından birinde belirtilmiştir. Bu bulgu, reseptör duyarlılığı teorisinin yeniden gözden geçirilmesine neden olabilecek kadar güçlü bir bulgudur.

Şeker, demansa yol açıyor

Kan glukoz düzeyi yükseldikçe demans riski artıyor. 115 mg/dl, 100 mg/dl’den daha riskli. Diyabetiklerde ise bu risk çok daha fazla düzeyde.

Spor ve psikiyatri

Çin’de yapılan bir araştırmaya göre; spor, psikozun ilerlemesini engellemekte ve hatta erken psikozu önleme gücü arz edebilmektedir.

Psikiyatride bir tüberküloz ilacı!

D-Sikloserin adı verilen ve tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç psikiyatrik tedavilerin çaresiz kaldığı bazı durumlarda ilave tedavi olarak etki gösterebiliyor.

ONLINE RANDEVU