İntihar Nedir, İntihar Önlenebilir mi?

İntihar, kişinin istemli şekilde kendisinin ölümüne yol açma eylemi olarak tanımlanabilir. Sıklıkla çaresizlik hissinin sonucu olarak ortaya çıkar ve büyük oranda depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni, alkolizm ve madde kötüye kullanımı gibi çeşitli ruhsal hastalıklarla ilişkili olarak görülür. Maddi sorunlar ve kişiler arası çatışmalar intihara sebebiyet veren stres etmenlerinin başında gelir.

Dünya intihar istatistikleri

Dünya üzerinde her yıl 1 milyon kişinin intihar yoluyla hayatını kaybettiği hesap edilmektedir. Diğer taraftan her yıl 10-20 milyon arasında ölümle sonuçlanmayan intihar girişimi gerçekleşmektedir. İntihar bakımından en büyük risk etmeni kişinin intiharından hemen önce bir ruhsal hastalık yaşıyor olmasıdır. İntiharların yaklaşık %80’inin doğrudan bir ruhsal hastalıkla ilişkili olduğu kanıtlanmıştır.

İntihar niyetini anlamanın yolları

Peki, bir kişinin intihar girişiminde bulunacağını anlamanın yolları var mıdır? İntiharların çoğunda girişimin hemen öncesinde uyarıcı bazı belirtiler geriye dönük olarak tespit edilebilse de, intiharın kesin olarak önceden tahmininin her zaman mümkün olmadığını kabul etmek gerekir. Ancak bazı belirtilerin özellikle ciddiye alınarak kişinin psikiyatrist tarafından değerlendirilmesi sağlanmalıdır:

– Kişi sürekli ölümden bahsediyor, düşünceleri bununla meşgulse

– Kişide klinik düzeyde depresyon mevcutsa

– Kişi ölümle sonuçlanması muhtemel şekilde riskli davranışlar sergiliyorsa: Hayati ilaçlarını almayı reddetme, hızlı araba kullanma gibi

– Kişi önceden ilgilendiği etkinliklerden uzak durmaya başlamışsa

– Kişi çaresiz, yalnız ve suçlu hissettiğini ifade ediyorsa

– Kişi son dönemlerde ileri düzeyde keyifsiz, isteksiz, kaygılı olduğu halde aniden neşeli ve sakin bir yapıya büründüyse

– Kişi intihar isteğini açıkça belirtiyorsa

– Kişi veda etmek üzere ziyaretlerde ve benzeri girişimlerde bulunuyorsa.

İntihar önlenebilir mi?

Psikiyatrik hastalıklara eşlik eden intihar düşünce ve niyeti, psikiyatrik hastalığın etkili şekilde tedavi edilmesi sonucunda kendiliğinden geriler. Bu nedenle intiharların çoğunun en azında teorik olarak önlenebilir olduğunu kabul etmek gereklidir.