İyilik kavramının yaşamsal döngüye katılarak yaşanması

İyilik kavramının yaşamsal döngüye katılarak yaşanması

İyilik, kişisel gelişimin erken aşamalarında öğrenilmesi, kazanılması, içselleştirilmesi gereken değerli bir kavramdır. İnsanlar arasındaki ilişkilerde bağlılık ve şefkat duygularının yaşanması da iyiliği öğrenmekle başlar. Bu kavram toplumu oluşturan bireylerde erken yaşlarda oturmazsa, zaman içinde kendimizi kötülük kavramının değersizleştirdiği insanlar arasında buluruz. Benim her zaman olmazsa olmaz olarak savunduğum bu duygu, başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere insanlara, hayvanlara, hatta bitkilere, doğaya duyulan sevgiyle birlikte en saf ve yalın haliyle yaşanmaktadır. İyiliğin zıt anlamlısı olan kötülükten arınmak ise ancak iki kavram arasındaki farkı çok iyi bilmekle yaşanır. Kötülüğün karşısında savunmasız kalmayıp güçlü olursanız, zaman zaman kaybettiğinizi düşünseniz bile evrenimizin işleyişi sayesinde sizlere, bizlere dönüşü çok olumlu olur. Ben bu duruma değişmez bir evrensel kanun gözüyle bakıyorum. Sonunda mutlaka iyilik ve iyiler kazanır, diyorum. Belki yıpranırsınız, savrulursunuz ama en sonunda iyiliklerin size kalkan olduğu anları da görürsünüz.

İyilik düşüncesiyle birlikte olumlu eylemlerin de yaşamsal döngüye yansıması sonucunda çoğunlukla en yoğun hissedilen duygunun merhamet olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda insanları hatayı her zaman karşısındakinde görme eğiliminden uzaklaştırarak ilk önce empatiyle hareket etmeye yönelttiğini söyleyebilirim. Ünlü Amerikalı filozof Richard J. Bernstein da iyilik kavramını bana çok yakın gelen bir bakış açısıyla şöyle tanımlıyor: “İyilik, ötekinden karşılık bulmanın olanak dâhilinde olduğu sevinçli bir istemdir. Ayrıca umutlu bir kapıdır, sağlıklı bir süreci, insani bir açılımı ve derinleşmeyi örgütler. Karşısındakini saygıyla olumlu anlamda etkileyen, alkışı ve övgüyü hak eden onurlu bir duruştur.”

Yaşanan gerçek şu ki kişiden kişiye farklı değerlendirilen iyilik kavramı, kiminde kendini Tanrı’ya adamak şeklinde ortaya çıkarken kiminde yaptığı iyiliklerden bireysel olarak haz alma niteliği kazanıyor. Kimileri de kendi amaçları doğrultusunda onu bir araç gibi kullanarak davranışlarına yansıtıyor. Ve ne yazık ki tersine bir durum niteliğinde yaşanan ve yaşatılan bir kavram olarak kötülük de yaşamsal döngümüzde karşımıza çıkıyor. Bu kötülük, en alt seviyedeki haliyle biraz da cehaletten kaynaklanan bencilliği hatta daha da ötesi diğerlerini ihmal etmeyi içeren davranışlarla kendini gösteriyor. Ben bu durumu genellikle bilinçli şekilde başkalarının psikolojilerini bozarak, itibarlarını azaltarak onlara zarar vermek amacıyla tasarlanmış düşünce ve davranışların bireylere ve topluma yansıtılması olarak görüyorum. Oysa merhamet ve empati, toplumsal ilişkilerin temel taşlarıdır. Bu duygular, insanların birbirine olan bağlılığını ve dayanışmasını artırır. İyilik kavramıyla bağdaşmayan bencillik gibi olumsuz davranışlar ise toplumsal düzeni ve uyumu bozar, insanlar arasındaki güven duygusunu zedeler. Toplumun huzuru ve mutluluğu için bireylerin birbirine merhametli davranması ve empatiyle yaklaşması şarttır. Daha sağlıklı bir toplumsal yapı oluşturmak ancak bu şekilde mümkündür.

Çocukluğumda bahçeli bir evimiz vardı. Rahmetli anneciğim de hayvanlara çok düşkündü. Şefkati, sahiplenmeyi, merhameti bahçemizdeki hayvan dostlarımız olan kedilerimizden, sayıları önce ikiyken daha sonra hızla çoğalan tavşanlarımızdan öğrenmiştik. Bugün yaşayarak yaşattığımız içimizdeki iyiliğin geçmişten geldiğini, bu duyguyu o günlerde kazandığımızı biliyorum. Yıllar sonra bir seferinde tatile çıkarken kendi çocuklarımın da çok sevdiği tavşanımızı anneme emanet etmiştik. Tatilden döndüğümüzde ne yazık ki tavşanın gözlerinden biri görmüyordu.

Ben hayretler içinde kalarak “Anneciğim bu nasıl oldu?” diye sordum.

Annem “Bisküvi yemeyi çok sevdi, farklı olarak yaptığı tek şey o oldu” dedi.

Evet, tavşanların tatlı yiyecekler yememeleri gerektiğini, bunun onlara zarar verebileceğini biliyordum. Veterinere götürdüğümüzde belki de çok üzülmeyelim diye “Bazen nedenini bilmediğimiz durumlar da yaşanabiliyor” diye açıklama yaptı.

Sonraki günlerde ailece tavşanımıza daha fazla sahip çıktık, onu koruyup kolladık hatta birlikte yattık.

Anlatmak istediğim, iyilik ve merhamet duygularının ayrılmaz bir ikili olduğunu ben de erken yaşlarda öğrendim ve zaman geçtikçe benim gözümde ve içimde çok daha fazla güçlendiler. Bu duygular içsel huzurunuzun bir parçası olarak yaşamsal döngünüze katılınca kötülük duygusunun etkileri sizin dünyanıza başka bireyler tarafından bulaştırılsa dahi orada çok uzun süre kalmasına izin vermiyorsunuz. Yine de dünyamızda bu iki kavramı da yaşamak zorunda kaldığımız anlar oluyor. Bununla birlikte iyi insanların, yüreklerinin en derinlerinden çıkarıp yukarıya taşıdıkları, yaşamayı ve yaşatmayı istedikleri güzellikleri barındıran duygu, düşünce ve davranışları sayesinde kötülük kavramının her zaman üstesinden geleceğinden hiç şüphem olmadı.

Acar Baltaş’ın kitabına verdiği “Hayat En Çok İyileri Kırar” ismi çok dikkatimi çekmişti. Kitap ismini tamamlayan cümlede ise “Kırıldığımız Yerden Güçlenmenin Yolları” yazıyordu. Kırılmak ve incinmek bizlere kötülerden, kötülüklerden yansıyorsa karşılığındaki dönüşün güçlenmek olduğunu yaşayarak gördüğümüzden ve görmeye devam edeceğimizden sizin de hiç şüpheniz olmasın. Hayat ne getirirse getirsin siz iyi olmaktan ve güzel düşünmekten asla vazgeçmeyin. İyilikle dolu bir dünyada yaşamamız dileğiyle…

Sevgiyle kalın…

“Tanıdığım en güzel insanlar yenilgiyi, acıyı, mücadeleyi, kaybı yaşamış olan ve diplerden çıkış yolunu kendileri bulmuş insanlardır. Güzel insanlar öylece ortaya çıkmazlar, onlar oluşurlar.” (Elisabeth Kübler-Ross)

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler