Kaygı Bozukluğunun Tedavisi

Kaygı Bozukluğunun Tedavisi

Kişilerde kaygı bozukluklarının genel özellikleri: günlük yaşamda kendini nedensiz ve önüne geçemediği şekillerde gergin, agresif, sıkıntılı ve huzursuz hissetmesi halinde tanımlanır. Bu gibi ruhsal buhranların fiziksel olarak vücutta vuku bulduğu hali de terleme, titreme, nefes daralması, kas kasılmaları, baş dönmesi ve mide bulantısı olarak gözlemlenmektedir. Sosyal ilişkilere oldukça olumsuz yansıyan bu semptomlar kişinin günlük hayatını etkiler ve bunun yanı sıra kişinin gece uykularını da problemli bir hale getirebilmektedir. Tüm bu belirtiler kaygı düzeyi açısından normal bir endişeden ziyade kaygı bozukluklarına işaret eder.

Anksiyete bozukluğunun tedavisi nasıl olmalıdır?

Anksiyete bozuklukları (kaygı bozukluğu) farklı nedenlerle ortaya çıktığı için tedavi yaklaşımları da farklı olacaktır.  Örneğin; Yakınını kaybeden bir insanın yaşadığı anksiyete bozukluğu tedavisi ile paniğe kapılmış bir panik bozukluk hastasının tedavisi elbette değişkenlik gösterecektir. Dolayısı ile anksiyete bozukluğu tedavisi hakkında bir genelleme yapmak doğru değildir. Farklı anksiyete bozuklukları için tedavi yaklaşımları aşağıda sıralandığı gibidir.

Anksiyete Nasıl Geçer?

Akut Stres Bozukluğu Ve Tedavisi

Yaşamı tehdit eden bir olay karşısında ortaya çıkan ve 1 aydan uzun sürmeyen anksiyete bozukluğu (kaygı bozukluğu) tablosunun tedavisinde anksiyeteyi gideren ilaçlar vermekten ziyade psikoterapi ön planda tutulmalıdır. Tabi vaka şiddetli ise ilaç vermek zorunlu hale gelecektir.

Post Travmatik (Travma Sonrası) Stres Bozukluğu Tedavisi

Bu hastalık kişinin travmatik yaşantılara (taciz, tecavüz, ölüm, doğal afetler yahut trafik kazaları vb.) maruz kalması veya bu olaylara şahitlik etmesinin ardından oluşan iz bırakıcı ve oldukça uzun sürebilen problemlerdir. Akut stres bozukluğu 1 ay geçtikten sonra bu ismi alır.  Post Travmatik Stres Bozukluğu (PTSD) tedavisinde serotonin geri alım inhibitörleri ve Derin TMS oldukça etkili tedavi yaklaşımlarıdır.

Panik Bozuklukların Tedavisi

Panik bozukluk tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve gevşeme tekniklerinin öğretildiği psikoterapötik diğer yaklaşımlar ile birlikte ilaçla tedavi ve Derin TMS oldukça etkili olmaktadır. Anksiyeteyi giderici özellik taşıyan serotonin geri alım inhibitörleri panik bozukluk tedavisinde uzun vadede başarılı olmaktadır. Ani ortaya çıkan paniklerin kontrol altına alınması ise anksiyolitik dediğimiz ilaçlar sayesinde gerçekleşmektedir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tedavisi

Kişinin içinde bulunduğu durumlarda sürekli, aşırı ve yersiz bir endişe duyma halidir. Yaşam akışını oldukça engelleyecek düzeyde bir kaygılı olma durumudur. Kişi genellikle kaygısının aşırı olduğunun farkındadır ama bunun önüne geçemez. Gelecekle ilgili her zaman olası en kötü ihtimali düşünerek hayatına devam eder. Kaygı konusu genellikle aile, iş, para ve sağlık üzerinedir.

Bu hastalığın tedavisinde çok özel norepinefrin geri alım inhibitörleri etki olmaktadır. Tabi psikoterapötik yaklaşımların değeri tartışmasız büyüktür.

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluğun sebepleri arasında biyolojik ve çevresel etkenler yer almaktadır. Beyindeki serotonin olarak adlandırılan nörotransmitterlerin salınımının azalmasının Obsesif Kompulsif Bozukluğa (OKB) yol açtığı bilinmektedir. Aynı zamanda Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) ebeveynden çocuğa geçtiğine dair kanıtlar da bulunmaktadır. Ayrıca olumsuz yaşantı deneyimleri ve düzen değişiklikleri gibi bazı çevresel faktörlerden kaynaklanan; taciz, tecavüz, hastalıklar, yakın kaybı, hayat akışı ile ilgili değişiklikler veya problemler, duygusal ilişkiye dair kaygılar da Obsesif Kompulsif Bozukluğa neden olabilecek faktörler arasındadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk eskiden anksiyete bozuklukları arasında yer alırdı ancak günümüzde farklı bir kategori olarak yer almaktadır. Kişiler genellikle bu durum içerisinde olmaktan çekinir ve sıkılırlar ve çevrelerinden gizleme çabası içerisine girerler. Tedavi modelitesinde büyük farklar göstermektedir.

Fobik Bozuklukların Tedavisi

Hastanın bazı cisimlere yahut durumlara karşı geliştirdiği, abartılı ve gerçekliği olmayan kaygı durumudur. Korku ve kaçınma davranışı fobilerin iki bileşeninden biridir. Tıp literatürüne girmiş çok sayıda fobi vardır. Ancak bunlardan iki tanesi özel önem taşır. Bunlar; agorafobi ve sosyal fobidir. Agorafobi genellikle panik bozukluk ile bir arada görülmektedir. Tedavisinde trisiklik antidepresanlar ve serotonin geri alım inhibitörü etkili olur.

Sosyal fobi tedavisinde ise; tirisiklik antidepresanlar ve fobik reaksiyonu tetikleyen taşikardi ve benzeri duyumsamaların önüne geçmek üzere kalp ritmi düzenleyici ilaçlar da ana tedaviye ek olarak kullanılabilmektedir. Tüm fobik durumların genel tedavisinde davranışçı terapinin yeri ve önemi büyüktür.

Anksiyete Bozukluğu Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Görüldüğü üzere anksiyete bozuklukları hem çeşitleri hem de uygulanan tedavi yaklaşımları açısından da farklılık göstermektedir. Bir yandan da hem hastalığın içeriği hem de hasta üzerinden biyolojik ve çevresel farklılıklar da söz konusudur.  Dolayısıyla diyebiliriz ki anksiyete bozukluğu tedavisinin süresi bireyden bireye farklılıklar göstermektedir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler